Kaikki sivut on varmuuden vuoksi suljettu hallituksen piakkoin säätämän ja rikoslakiin lisättävän Vihapuhe-pykälän varalta, sillä mikä tahansa sana, lause, virke, kirjoitus, kuva, ele, katse, läsnäolo, viittaus, ääni, huuto, nauru, itku, laulu, meemi, haukottelu, hiljaa oleminen, passiivisuus, liike, liikkumattomuus, tunne tai ajatus voi nykyisin olla vihapuhetta. Myös mm. tosiasioiden kertominen, faktoihin vetoaminen, satiiri, ironia, parodia, isänmaallisuus, kiertoilmaisuiden käyttäminen, vähättely, kehuminen tai ylistäminen tulevat olemaan uuden lain mukaan vihapuhetta. (Ks. Valtioneuvosto: Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille.) Länsimaisten oikeusperiaatteiden mukaan syytettä ei voida nostaa verkossa ennen lain voimaantuloa olleen vihapuheeksi mahdollisesti tulkittavan materiaalin takia. Laki voidaan tietysti säätää taannehtivaksi (ennakkotapauksia mm. kesän 1918 valtiorikosoikeudet ja sotasyyllisyyspykälä 1945). Muussa tapauksessa alkuperäisten sivujen poistamisen jälkeen muualle arkistoidut sivut ja lainaukset eivät ole enää tekijän vastuulla. Lainaukset ovat todennäköisesti myös tarkoituksella manipuloituja ja vääristeltyjä. Pyydän täten myös poistamaan kaikki mahdolliset lainaukset ja kopiot joita sivuiltani on tehty niin nettiin kuin yksityisesti. Lisäksi sivujen poistamista on pyydetty mm. Wayback Machine -arkistosta.