Maailmanloppu odotettavissa aivan kohta pian

Muut sivut on varmuuden vuoksi suljettu hallituksen piakkoin säätämän ja rikoslakiin lisättävän Vihapuhe-pykälän varalta, sillä mikä tahansa sana, lause, virke, kirjoitus, kuva, ele, katse, läsnäolo, viittaus, ääni, huuto, nauru, itku, laulu, meemi, haukottelu, hiljaa oleminen, passiivisuus, liike, liikkumattomuus, tunne tai ajatus voi nykyisin olla vihapuhetta. Myös mm. tosiasioiden kertominen¹, faktoihin vetoaminen¹, järkevät perustelut¹, satiiri, ironia, parodia, isänmaallisuus, kiertoilmaisuiden käyttäminen, vähättely, kehuminen tai ylistäminen tulevat olemaan uuden lain mukaan vihapuhetta. (Ks. Valtioneuvosto: Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille.) Länsimaisten oikeusperiaatteiden mukaan syytettä ei voida nostaa verkossa ennen lain voimaantuloa olleen vihapuheeksi mahdollisesti tulkittavan materiaalin takia. Laki voidaan tietysti säätää taannehtivaksi (ennakkotapauksia mm. kesän 1918 valtiorikosoikeudet ja sotasyyllisyyspykälä 1945). Muussa tapauksessa alkuperäisten sivujen poistamisen jälkeen muualle arkistoidut sivut ja lainaukset eivät ole enää tekijän vastuulla. Lainaukset ovat todennäköisesti myös tarkoituksella manipuloituja ja vääristeltyjä. Pyydän täten myös poistamaan kaikki mahdolliset lainaukset ja kopiot joita sivuiltani on tehty niin nettiin kuin yksityisesti. Lisäksi sivujen poistamista on pyydetty mm. Wayback Machine -arkistosta.

¹"Yleisesti ottaen on selvää, että erilaisten uskonnollisten käsitteiden totuusarvosta ei voida käydä keskustelua samalla tasolla kuin millä keskustellaan esimerkiksi luonnontieteisiin liittyvistä kysymyksistä. Jälkimmäiset voidaan todistaa oikeiksi, kun sen sijaan objektiivisesti arvioiden jo minkä tahansa uskonnon olemukseen kuuluu, että sen käsitteisiin liittyvä totuus on suhteellista. Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävässä keskustelussa."'' (Helsingin käräjäoikeus, 8. syyskuuta 2009, 8010/R/0103164/09)