Suomen anatominen kartta!

13.9.2004

Laajojen lääketieteen ja kirurgian harrastukseen liittyvien tietojeni sekä myöskin syvällisen maamme tuntemuksen kautta julkaisen täten virallisen, Ainoan Oikean Suomen anatomisen kartan.


Kansalaiset ottakoot opikseen.

Huom. peräsuolen rasvalisäkkeet (appendices epiploicae): näiden tarkoitus on antaa paksusuolelle omituinen ulkonäkö. (Kajava, "Ihmisen anatomia", Werner Södeström Osakeyhtiö, Porvoo 1922, sivu 149: "Paitsi näitä antavat paksusuolelle omituisen näön vielä eräät pienet, rasvan täyttämät herakalvon muodostumat, rasvalisäkkeet (appendices epiploicae), joita nousevassa ja laskevassa lynkkysuolessa on tavallisesti kaksi, poikittaisessa vain yksi rivi.")


(Mr. Niilo Paasivirta)