Siviilipoliisitoiminta lopettaa rikollisuuden!

16.7.2002

Isänmaassamme EU:ssa olisi nyt aika seurata USA:n asettamaa hyvää esimerkkiä, ja värvätä tavallisen kansan joukosta merkittävä osa ihmisiä tarkkailijoiksi. Nämä siviilipoliisit saisivat osittaiset poliisivaltuudet, virka-aseen, ja virkapuhelimen, jolla ilmoittaa rikoksista. Vain tällä keinolla voimme vihdoinkin karsia isänmaastamme kaiken rikollisuuden lopullisesti.

Siviilipoliisit toimisivat luonnollisesti uuden Turvallisuusministeriön - jota joku ministeri minun Oikeiden Mielipiteitteni innoittamana taisi jo ehdottaakin - alaisuudessa. Oikeusistuimet tietenkin katsoisivat siiviilipoliisin todistuslausunnot tavallisten kansalaisten lausuntoja luotettavammaksi.

Kun kaikkialla maassa olisi koko ajan siviilipoliiseja, ei rikollisille jäisi minkäänlaisia mahdollisuuksia toimia. Sanomattakin on selvää, että tämä estäisi täysin myös kaikki terroritekojen valmistelut tahi yritykset Suomessa.

Siviilipoliisit voisivat myös raportoida epäilyttävän oloisista henkilöistä jo etukäteen. Kun jokainen epäilyttävän näköinen tai epäilyttävästi käyttäytyvä henkilö olisi jo valmiiksi rekisteröity, tämä nopeuttaisi rikollisten kiinnisaantia.

Nykyteknologia sallisi myös siviilipoliisien virkapuhelimen välittävän kuvaa ja ääntä suoraan Turvallisuusministeriön tietokoneille. Automaattinen kasvojen- ja äänentunnistus tekisi rikollisten tunnistamisesta vieläkin helpompaa.

Rukoilkaamme, että isänmaamme EU ottaa tämän hyvän uudistuksen käyttöön mahdollisimman kiireellisessä järjestyksessä. Olemmehan jo kaikki täydellisesti kyllästyneet rikollisuuden räjähdysmäiseen kasvuun!


(Mr. Niilo Paasivirta)