Kuri ja järjestys sairaaloihin!

Päivitetty 10.8.2004

Olen käynyt vierailemassa erinäisissä sairaaloissa, ja niissä on aivan erityisesti hämmästyttänyt nykyajan ihmisten kaikinpuoleinen laiskuus ja kurittomuus. Potilaat laiskottelevat kaiket päivät vuoteilla tai katsovat televisiota, ja hoitajattaret lähinnä juoruilevat keskenään, valpastuen vain ylilääkärin vieraillessa osastolla.

Sairaaloiden siveellinen kuri on myös selvästi höltynyt näinä turmeluksen aikoina. Hoitajattarien vaatteetkin ovat muuttuneet yhä rohkeammin leikatuiksi. Nythän on kuitenkin niin, ettei hoitajattaren työnä ole esitellä sulojaan miespotilaille, vaan hoitaa raskasta ja vaativaa hoitotyötä parhaan kykynsä mukaan.

Tässä siis malliksi sellaiset säännöt, joita soisi nykyaikanakin sovellettavan kaikissa sairaaloissa mahdollisimman monilta osin. Muistammehan, että sairaalapotilaan työ on parantua sairaudestaan, eikä laiskotella vuoteella!

Sääntöjä seuraa ruokajärjestys, jonka lääkärit jo yli 100 vuotta sitten määrittivät sairaaloille sopivaksi. Eivät potilaat tarvitse mitään vasta puristettuja mango-guava -mehuja, ituja tai strutsipihvejä! Kyllä vanha hyvä perinteinen Suomalainen ruoka on se ainoa oikea meille Suomalaisille!

Oriveden leprasairaalan päiväjärjestys

1:0. Klo 6 ap. nousee sairaalan hoitajisto vuoteilta. Potilaat nousevat klo 7 ja pukeutuvat sekä auttavat kukin kykyjensä mukaan samalla alkavassa lämmittämis- ja siivoamistyössä.

Hoitajattaret ryhtyvät myöskin sairaitten hoitamispuuhiin, joka työ samoinkuin siivoaminenkin yhdessä teen ja aamiaisen tarjoamiseen tarvittavan ajan kanssa jatkuu niin että kaikki saattaa olla järjestyksessä klo 10 ap.

2:0. Teetä tarjotaan klo 7.30 ap. ja kahvia klo 4 ip. ruokailuhuoneessa niille potilaille jotka kykenevät sinne siirtymään ja sairaitten huoneissa vuoteenomille.

Astiat järjestetään pöydille, jonka perästä sairaat ruokakellon soitolla kutsutaan kokoontumaan ruokailuhuoneeseen, jossa joku sairaanhoitajattarista naisosastoilla sekä hoitaja miesosastolla toimittaa lyhyen aamurukouksen, jonka perästä tee nautitaan.

3:0. Aamiainen tarjotaan klo 8.30 ap, päivällinen klo 1 ip. ja illallinen klo 7 ip.; viimemainittua ateriaa seuraa lyhyt jonkun sairaanhoitajattaren naisosastolla sekä hoitajan miesosastolla suorittama iltarukous. Keittäjättären ruokailuhuoneeseen toimittamasta ruo'asta ja juomasta ottavat potilaat kukin osansa itselleen. Samalla tarjoaa hoitajisto vuoteenomille näitten osat. Astiat pesee siivoojatar tai naispotilaat. Kaikki astiat säilytetään kaapeissa ruokailuhuoneissa.

4:0. Klo 10-12 ap. ja 3-6 ip. työskentelevät töihin kykenevät potilaat laitoksen hyväksi, mutta jokaisen potilaan on sallittava käyttää omiin tarkoituksiinsa päivällistunnit 12-3 ja iltatunnit 6-8.

5:0. Viimeistään klo 9 ip. tulee potilasten olla vuoteellaan nukkumassa - valoisampana vuodenaikana 13 Toukokuuta - 1 Syysk. klo 9.30 ip. Tätä myöhemmin ei sairasosastoilla saa poltaa lamppua tai kynttilää, paitse sellaisissa tilaisuuksissa, jolloin hoitaja tai hoitajattaret valvovat jonkun sellaisen sairaan kanssa, joka kaipaa erityistä hoitoa, josta hoitaja tai hoitajattaret vuorotellen pitävät huolta.

6:0. Jokainen potilas kylpee ainakin kerran viikossa. Vuoteen liinavaatteet sekä käymäläliinavaatteet uusitaan joka viikko viikkokylvyn jälkeen. Epäsiistit potilaat kylpevät ja muuttavat liinavaatteita niin usein kuin tarvis vaatii.

7:0. Paitsi joka päivä tapahtuvaa lattioiden kosteata lakasemista, pestään ovien rivat 2 % lysolivedellä ja siivotaan sairaanhuoneet ja käytävät ynnä muut huoneustot johtajattaren määräämillä ajoilla ja ainakin joka seitsemäs päivä. Näitten toimitusten suorittaminen sairaanhuoneissa kuuluu potilaille, käytävissä ja muissa huoneissa sairaalan palvelustolle. Potilasten tulee joka päivä tyhjentää ja tarkasti huuhtoa klosetit sekä tuulettaa klosettihuoneet, jotka sitä paitsi ainakin joka seitsemäs päivä ovat palveluston pestävät 2 %:lla lysolivedellä.

8:0. Palveluston tulee kunkin puolestaan antaa tarpeellista apua sitä kaipaaville potilaille ja tulee sellaisten työhön kykeneväin potilasten, jotka lääkäri on määränyyt, tässä olla apuna, silloin kun tällainen nähdään sopivaksi.

9:0. Eri sukupuolta olevat potilaat saavat käydä toistensa luona ainoastaan johtajattaren erityisesti antamalla luvalla.

10:0. Ilman erityistä laitoksen lääkäriltä saatua lupaa ei kukaan potilas saa poistua sairaalan alueelta, ja saattaa potilas erittäin hellittävissä oloissa lääkärin luvalla saada tehdä lyhyemmän käynnin kotonaan, joka aika ei kuitenkaan saa nousta yli kahden viikon.

11:0. Laitokseen otetun potilaan ei ole ilman erityistä lupaa sallittu suorittaa työtä ulkopuolella laitoksen olevain henkilöjen laskuun.

12:0. Jos joku potilas ei alistu täyttämään, mitä tässä edellä on potilaihin nähden määrätty, tai jos potilas muulla tavoin tekee itsensä syylliseksi sellaiseen, joka on ristiriidassa järjestyksen ja hyvän tavan kanssa tulee johtajattaren, jos ei asia ole siksi vähäpätöinen että se välittömästi saadaan oikaistuksi, jättää se Lääkintöhallituksen toimenpiteen alaiseksi.

13:0. Jos potilas laitoksessa oleskelunsa aikana tekee itsensä syylliseksi sellaiseen rikokseen lakia vastaan, josta yleisen syyttäjän tulee nostaa kanne, tulee johtajattaren tästä ilmoittaa asianomaiselle yleiselle syyttäjälle sekä antaa asiasta tieto lääkintöhallitukselle.

Helsinki, Toukokuun 7 päivänä 1915.
Lääkintöhallitus.

Ruoka=Järjestys

Waasan läänin yleisessä sairashuoneessa lähellä Nikolaikaupunkia

alkain Tammikuun 1 päivästä 1878.

Sunnuntaina.
Päiwälliseksi: Tuuwinkia, walmistettu ½ naulasta lihaa ja 2 naulasta potaatteja sekä ohranjauhoista welliä keitetty 2½ korttelista wettä, ½ korttelista maitoa ja 5 luodista lestyjä (kräädätyitä) ohranjauhoja. Suolaa pannaan hiöksi tarpeen mukaan näihin kuin myös kaikkiin muihin seuraawiin ruokiin.
Illalliseksi: 2 korttelia ohranryynin puurua ja ½ korttelia maitoa kasteeksi.
 
Maanantaina.
Päiwälliseksi: 3 korttelia hernesoppa, keitetty 8 luodista lihaa, 8 luodista läskiä (sianlihaa) ja 2 korttelista walkoisia herneitä joihin lisäksi on pantu 4 luotia lestyjä (kräädättyjä) ohranjauhoja suurustukseksi.
Illalliseksi: 2 korttelia jauhopuurua lesimättömistä (kräädäämättömistä) rukiin= taikka ohranjauhoista ja 1 kortteli maitoa kasteeksi.
 
Tiistaina.
Päiwälliseksi: 2 naulaa keitetyitä kokonaisia potaateja, 4 luotia silakoita ja 1 luoti woita, sekä 3 korttelista kryyniwelliä, walmistettu 2½ korttelista wettä, ½ korttelista maitoa ja 1/8 korttelista kokonaisia (musertamattomia) kryynejä 4:n luodin kanssa lestyjä (kräädätyitä) ohranjauhoja suurustukseksi.
Illalliseksi: 2 korttelia kaurankryyni=puuroa ½ korttelia kanssa maiton kasteeksi.
 
Keskiwiikkona.
Päiwälliseksi: Samoin kuin Sunnuntaina.
Illalliseksi: 2 korttelia jauhopuurua lesimättömistä (kräädäämättömistä) rukiin= taikka ohranjauhoista yhden korttelia kanssa mainton kasteeksi.
 
Torstaina.
Päiwälliseksi: Samoin kuin Tiistaina.
Illalliseksi: 2 korttelia tattarikryyninpuuroa ½ korttelin kanssa maitoa kasteeksi.
 
Perjantaina.
Päiwälliseksi:Samoin kuin Maanantaina.
Illalliseksi:
 
Lauantaina.
Päiwälliseksi: 3 korttelia lihasoppa, keitetty ½ naulasta lihaa, 8 luodista potaateja ja ½ korttelista muserrettuja kryynejä, joihin lisäksi on pantu 4 luotia lestyjä (kräädättyjä) ohranjauhoja suurustukseksi.
Illalliseksi: Samoin kuin Tiistaina.
 
M u i s t u t u s:
1:ksi. Paitsi edellä mainittua rawintoa päiwäksi annetaan jokaiselle sairaalle ¾ naula pehmeää hapanta hywästi kypsennettyä ruisleipää.
2:ksi. Eineeksi suurukseksi, annetaan sairalle ¼ naula leipää, 2 luotia silakoita ja kortteli sahtia.

(Mr. Niilo Paasivirta)