Rikollisuus loppuu Suomessa!

26.1.2006

Vihdoinkin viranomaiset, tässä tapauksessa KRP, ovat alkaneet aivan hiukan ottaa vähän oppia myös Oikeista Mielipiteistä. Kovin harvoin viranomaisilta löytyy järkeä, ja poikkeuksetta toki he omivat aina kunnian ideoistani, joita he käyttävät. Olen jo kauan sitten ehdottanut jokaisen suomalaisen ja Suomeen tulevan ulkomaalaisen DNA-rekisteröintiä, joka käytännössä lopettaa kaiken rikollisuuden maassamme.

Ehkäpä presidentinvaalien takia ajatus on kuitenkin heti vesitetty: "Poliisi voisi käyttää tietoja vain tarkoin laissa määrätyissä tapauksissa ja tarvittaessa tuomioistuimen luvalla. Esimerkiksi henkilön perimä tai perinnölliset sairaudet eivät tulisi poliisin tietoon." Nimenomaan henkilön perimä olisi juurikin hyvä olla poliisin tiedossa, sillä tunnemmehan useita poikkeavuuksia perimässä, jotka johtavat usein rikolliseen käyttäytymiseen. Tieto olisi siksi tärkeä rikosten ennalta ehkäisyssä.

Mutta vesitettynäkin DNA-rekisteri käytännössä lopettaisi kaiken rikollisuuden, koska kiinnijäänti olisi täysin varmaa. Kukaan ei voi välttää DNA:nsa leviämistä rikospaikalle. On myös hyvä muistaa, että kansallisella DNA-rekisterillä saataisiin myös tekijänoikeusrikoksiin ja -rikkomuksiin syyllistyneet helpommin kiinni.

Tämähän on toki vasta aivan naurettavan pieni askel kohti kansalaistemme ja maassa oleskelevien ulkomaalaisten täydellistä lainkuuliaisuutta. Seuraava askel on tietenkin mikrosiru, joka asennetaan jokaiseen kansalaiseen, ja jolla poliisi voi valvoa kaikkien kansalaisten olinpaikkaa. Nykyaikaisen mikrosirun avulla voidaan myös kuunnella rikollisten käymät keskustelut, sekä tarvittaessa antaa sähköshokkeja, jotka lamaannuttavat vaarallisen tai pakenevan rikollisen.

Rukoilkaamme, että DNA-rekisteri perustetaan kiireesti ja että jokaisen kansalaisen sekä maassamme oleileva ulkomaalaisen DNA talletetaan mahdollisimman pian. Se olisi erittäin merkittävä askel, ja muissakin maissa varmasti huomattaisiin Suomen panos. Tämä rekisterihän olisi erittäin tärkeä myös terrorismin vastaisessa sodassa.


(Mr. Niilo Paasivirta)