Suomalaisten rappeutumislajiutuminen on estettävä!

16.5.2003

Nyt, kun kehitysoppi on kiistatta osoitettu evouskovaisten ateisti-skeptikoiden salaliiton propagandan tuotteeksi, voimme kääntyä tieteessä lopullisesti kreationismin osoittamien totuuksien puolelle, ja ryhtyä pohdiskelemaan, miten rappeutumislajiutumisen aatetta olisi sovellettava yhteiskuntaamme.

Nythän on niin, että miljoona vuotta sitten luoduista Aatamista ja Eevasta lähtien ihmiskunta on rappeutumislajiutunut erilaisiksi roduiksi, joiden kehitystason huomaamme selkeästi olevan eri tasolla kuin muiden ihmisrotujen. Tällä ei tietenkään haluta muuttaa sitä faktaa, että Raamatun opetuksten mukaan ihmiselämä on aina ja poikkeuksetta pyhä ("älä tapa", aborttikielto) ja että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Sanotaanhan, että "autuaita ovat hengellisesti köyhät", joten tätä käskyä tulee soveltaa alempiin rotuihin.

Tärkein tavoite on alkaa siis välittömästi ripein toimenpitein estämään Jumalan johdatuksella suomalaisen kansan rappeutumislajiutumista! Tämä tarkoittaa sitä, että katsomme tästä eteenpäin hyvin tarkkaan, keille annetaan lupa saada omia lapsia. Valitsemme uuden sukupolven kasvattajiksi siis vain puhdasverisimmät ja vähiten rappeutuneet suomalaiset.

Toki lapsien tekemistä on alettava myös suosimaan huomattavasti nykyistä suuremmassa määrin, sillä "lisääntykää ja täyttäkää maa", kuuluu yksiselitteinen käskymme. Jokainen lapsentekoluvan saanut aviopari, joka hankkii vähintään kaksi lasta, on siis vapautettava kokonaan verojen maksamisesta. Tämä olisi mitä parhain kannuste tuottaa lisää suomalaisia, ylvästä rotuamme, joka on jo lukemattomat kerrat osoittanut kuuluvansa ihmiskunnan valiojoukkoon.

Tällä ajatuksella on myös se kaikin puolin hyvä seuraus, että alemmalle kehitystasolle rappeutuneet ihmiset voivat näin ollen olla hyödyksi meille ylemmille ihmisille. Kun meillä on verovapaus, tuottavat nämä alemmat ihmisrodut näin ollen yhteiskunnalle hyödyllisiä palveluita. Sanomattakin on selvää, että rappeutuneiden veroprosenttia on syytä nostaa merkittävästi. Tämä vähentää noille alemmille ihmisille tyypillistä tuhlausta, alkoholin käyttöä ja muuta turhanaikaista hupia, josta alikehittyneet ihmisrodut ovat tunnetut.

Kun näin noudatamme tarkkaan Raamatun ja kreationistitiedemiesten viitoittamaa tietä, kajastaa sen tien päässä jo autuuden ja ilon valtakunnan kirkas valo! Kun päättäjät ottavat vihdoinkin neuvoistani oppia, odottaa meitä taivasten valtakunta.


(Mr. Niilo Paasivirta)