Rankijärjestelmä on taas otettava käyttöön Suomessa!

19.8.2002

Nuorisomme rappio on viime aikoina alkanut huolestuttaa jokaista asioista huolehtivaa rehellistä kansalaistamme. Jokainen voi hiljaa mielessään itse miettiä, mikä on syynä nuorisomme rappioon, eikä syitä tässä yhteydessä ole syytä puida millään tavalla. Sanomattahan on selvää, että nuorisomme rappioon on syynä nykyajan todella helpot olosuhteet ja kurin täydellinen puuttuminen niin koulusta kuin kotoakin.

Tässä mielessä Venäjällä 1700-luvulta asti voimassa olleen ns. rankijärjestelmän eli arvoasteikon ottaminen jälleen käyttöön olisi suureksi avuksi nuorisomme suhteen! Nuoret nimittäin tarvitsevat voimakkaita auktoriteetteja, jotka antavat rajat ja turvallisuuden tunteen. Siksi olisi hyvä, jos jotkut kansalaisemme olisivat lain suojaamassa arvokkaammassa asemassa, ja että laki vaatisi vähäarvoisempia puhuttelemaan näitä kansalaisia arvonimillä.

Tätä varten olen kehittänyt rankijärjestelmästä modernisoidun version. Päättäjien olisi syytä lähteä kehittämään rankijärjestelmää nimenomaan tältä pohjalta. Olenhan tämänkin alan erikoisasiantuntija ja olen perehtynyt kaikkiin asiaan liittyviin tieteenaloihin erinomaisen perusteellisesti. (Useita vähemmän tärkeitä arvoja sekä sinänsä toki välttämätön rankien numerojärjestys ovat selvyyden vuoksi jätetty tästä listasta pois.)

RankiPuhuttelu
PresidenttiHerra tasavallan presidentti
MarsalkkaHerra marsalkka
KenraaliHerra kenraali
ValtioneuvosTeidän korkea-ylhäisyytenne
VuorineuvosTeidän korkea-jalosukuisuutenne
SuurlähettiläsTeidän korkea-jalosukuisuutenne
MinisteriTeidän ylhäisyytenne
KauppaneuvosTeidän ylhäisyytenne
YlipormestariTeidän ylhäisyytenne
EverstiHerra eversti
KaupunginjohtajaTeidän jalosukuisuutenne
ArkkiatriTeidän jalosukuisuutenne
LaamanniTeidän jalosukuisuutenne
ProfessoriHerra professori
MajuriHerra majuri
KenttäpiispaTeidän korkea-pyhyytenne
PääkonsuliTeidän jalosukuisuutenne
KunnanjohtajaTeidän jalosukuisuutenne
KapteeniHerra kapteeni
PormestariHerra pormestari
Yli-insinööriHerra yli-insinööri
KonsuliHerra konsuli
KapteeniHerra kapteeni
RehtoriHerra rehtori
LehtoriArvoisa lehtori
IntendenttiHerra intendentti
PostimestariHerra postimestari
RovastiTeidän pyhyytenne
LentokapteeniHerra kapteeni

Ajatelkaapa, kun koulussa jokainen oppilas jo pienestä pitäen puhuttelisi rehtoria asennossa "herra rehtori", ja jokaista opettajaakin vähintään "arvoisa lehtori" - paitsi sikäli kun kyseessä olisi epäpätevä opettaja, jolloin "herra opettaja" olisi korrekti puhuttelu. Ja puhuttelematta jättäminen tai epäkunnioittava käytös ylempiä kohtaan olisi lailla rangaistava teko! Tämä antaisi vihdoin eväät täysin käsistämme riistäytyneen nuorison kunnolliseen kasvattamiseen.

Luonnollisesti arvokkaammilla henkilöillä olisi yhteiskunnassamme oltava myös lisäoikeuksia. Heidän kantamansa suurempi vastuu olisi tasapainotettava lukuisilla etuoikeuksilla. Kaikille pysäköintipaikoille pitäisi erikseen varata korkeampien rankien pysäköintipaikkoja. Linja-autoissa rankiton rahvas istuisi luonnollisesti takaosassa, ja korkea-arvoisemmat etupenkeissä. Vastaavasti kaupan jonossa korkeampi ranki olisi päästettävä edelle, jollei kaupassa ole erikseen korkeamman rankin kassaa.

Kun nuorisomme pienestä pitäen tottuisi auktoriteettien läsnäoloon, heidän arvovaltaansa, ja tiukkaan kuriin ja vanhempien kunnioittamiseen, se kohentaisi nuorisomme rappeutunutta tilaa merkittävällä tavalla. Ihmettelen, jos päättäjät jättävät vieläkin huomiotta erinomaisesti perustellut huomioni yhteiskunnastamme! Eikö jo olisi korkea aika toimia? On muuten erikoista, että minulle ei vieläkään ole ehdotettu sitä valtioneuvoksen arvoa. (Niin, hyvät veljet - unohditteko sen mitä puhelimme saunassa viimeksi?)


(Mr. Niilo Paasivirta)