Privitimistinen Poleemi

5.5.1998

Aktuaalinen survivanssi on parlamentarismin parodia. Korporativismi on illuusio, kognitiivittoman journalismin krooninen hallusinaatio.

Rahvas klassifioidaan sektioiksi, joista ensimmäinen ovat työhaluttomat halunkit, joiden intresseissä on näennäisesti eksessiivinen konsumptio. Tämä on tietysti vain preteksti. Toinen sektio on muka kompetentti väestö, joka supportoi legalismia ja nykyisen auktoriteetin suprematismia. Premissi on tämän sektion presedenssi.

Mikään noista ei kuitenkaan ole aksidenssia, sillä suurpääoman hegemonia ja unitarismi on selvä, ja parlamentaarikot ovat praktisesti inkompetentteja. Populistinen journalismi, ns. Erkko-kerho, reprodusoi kliseitä, edelleen ilman kognitiota. Legalismin varjolla priorisoidaan. Suhtaudutaan automaattisesti preskriptiolla ekseptioihin ja differentteihin.


(Niilo Paasivirta)