Lapset on pelastettava huumeilta!

5.7.2000

Huumeongelma on lisääntynyt maassamme räjähdysmäisesti. Huumekauppiaiden ensimmäisenä uhrina ovat lapsemme. Tässä tuon julki muutamia seikkoja, joiden avulla tunnistat lapsesi huumeongelman. Vieroitushoito on aloitettava niin aikaisin kuin mahdollista, jotta lapsellasi olisi edes pieni mahdollisuus pelastua.

Ahdistuuko lapsi pelottavaksi kokemistaan tilanteista, kuten kokeista tai luokan edessä esiintymisestä? Ahdistus liittyy useimmiten huumeiden käyttöön. Jos lapsesi on hyvin vilkas, iloinen ja esiintymishaluinen, on kyse huumeiden tuomasta valheellisesta euforiasta.

Tarkkaile ja pyydä myös opettajaa seuraamaan, leikkiikö lapsi aina yksin. Eristäytyminen on varma viite huumeongelmasta. Vältteleekö lapsi koulun yhteisiä tapahtumia, kuten myyjäisiä ja urheilupäiviä, tai lahjoitteleeko hän koulutovereilleen tavaroitaan ja makeisia päästäkseen heidän suosioonsa? Huumeita käyttävä lapsi joutuu oikeutetusti muiden hyljeksinnän kohteeksi, ja nämä ovat siten selviä merkkejä huumeista. Korostetusti kavereita hankkiva ja näiden kanssa puuhaileva lapsi sen sijaan on luultavasti huumediilerin asialla, ja hankkii tälle uusia asiakkaita.

Lapsesi tovereilta ei kuitenkaan kannata kysellä lapsesi huumeiden käytöstä. Lapsien keskuudessa "kieliminen" on kiellettyä, ja toisaalta, lapsesi toverit saattavat myös olla jo huumeiden orjia, ja siten valehtelevat varmasti. Mikäli puolestaan joku lapsesi tovereista tulee kantelemaan huumeasioista, tuo toveri on itse huumeiden orja, ja toivoo näin muiden jäävän kiinni, että oma huumeiden käyttö ei vaarantuisi.

Pane merkille, jos lapsesi muuttuu puhumattomaksi, kulkee kouluun uusia reittejä tai alkaa vaihdella kouluunlähtöaikoja. Ne ovat merkkejä huumeiden käytöstä, samoin kuin yllättävä sairastelu, kolhut ja mustelmat tai tavaroiden katoilu ja vaatteiden toistuva repeileminen. Huumemaailma on äärimmäisen väkivaltainen ja jo lapset joutuvat automaattisesti pahoinpitelyjen kohteeksi. Hyvin pukeutunut, siisti lapsi on merkki siitä, että lapsi saa jostain ylimääräistä rahaa. Huumeorjiksi joutuneet lapset alkavat yleensä välittää huumeita, josta he saavat palkkaa.

Oppimisvaikeudet eli vaikeudet kuuntelu-, puhe-, luku-, kirjoitus-, päättely- ja matematiikkataidoissa ovat selvä oire huumeiden käytöstä. Ne johtavat huonommuuden tunteiseen ja itsetunnon heikkenemiseen. Lapsi turhautuu, kun hän ei suoriudu koulutehtävistä, ja viimeistään tämä johtaa huumeorjuuteen. Innokas paneutuminen koulutehtäviin on toisaalta merkki siitä, että lapsi yrittää näytellä asioiden olevan hyvin. Se voi olla merkki huumeiden käytöstä.

Huumeita on syytä epäillä esimerkiksi silloin, jos lapsi tulee terveydenhoitajan vastaanotolle keskimääräistä useammin valittamaan vaikka päänsärkyä tai vatsakipua. Toisaalta, jos lapsi ei lainkaan käy terveydenhoitajalla, on selvää, että lapsi välttelee huumeiden käytön paljastumista.

Jos huomaat, että lapsi lukiessaan hieroo silmiään, kallistelee päätään tai pitää kirjaa lähempänä kuin kyynärvarren mitan päässä, on kyse huumeiden käytön aiheuttamista näköongelmista. Huumeet turmelevat silmät nopeasti. Jos lapsesi puolestaan lukee pitkät ajat paikallaan, on kyse huumeiden aiheuttamasta apatiasta.

Jos lapsi ei vastaa puhuteltaessa, jos hän toistuvasti sekoittaa toisiinsa samalta kuulostavia sanoja tai esittää kysymyksiä aiheista, jotka on jo käsitelty, on kyseessä huumeiden vaikutus kuuloaistiin. Korvat kärsivät paitsi huumemyrkyistä, myös hygienian huonontumisesta huumeiden käytön myötä. Tarkasti kuunteleva ja vastaileva lapsi puolestaan on selvästi varuillaan; lapsi pelkää huumeiden käytön tulevan ilmi.

Kiinnitä huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: Lukeeko lapsi jatkuvasti hitaasti ja takellellen? Ymmärtääkö hän lukemansa väärin? Hahmottaako hän kirjoittaessaan huonosti lauseet ja virkkeet? Unohteleeko hän kirjoittaessaan toistuvasti kirjainten osia (aili = äiti), kokonaisia kirjaimia (katila = kattila) tai tavuja (käsittömämpi = käsittämättömämpi)? Kaikki tämä on viite huumeiden käytöstä. Aivoihin kertyneet huumemyrkyt aiheuttavat lukihäiriön. Innokkaasti lukeva lapsi puolestaan yrittää toiminnallaan peittää huumeiden käyttöään.

Entäpä jos lapsesi valittaa jatkuvasti, että opettaja on ilkeä tai epäreilu? Kyse on useimmiten lapsen omista vaikeuksista, mikä tarkoittaa yleensä huumeiden käyttöä. Jos lapsi taas sanoo kysyttäessä opettajien olevan oikein kivoja jne. lapsesi luultavasti lintsaa tunneilta käydäkseen huumediilerin luona tai ottaakseen huumepiikin.

Jos lapsesi kertoo sinulle kauhutarinoita koulusta, älä niele niitä sellaisenaan. Vaikeudet koulussa ja haluttomuus mennä kouluun ovat lähes aina huumeiden käytön syytä. Jos lapsesi puolestaan lähtee mielellään kouluun, hän tapaa huumediileriä koulumatkalla tai välitunnilla, tai käy jossain salaisessa paikassa ottamassa huumeannoksen.

Tutki lapsen huone huolellisesti epäsäännöllisin väliajoin, jotta lapsi ei osaa varautua. Tarkista myös lapsen taskut ja reppu. Muista, että lapsi saattaa piilottaa huumeet myös jonnekin kotiin, pihapiiriin tai koulumatkan varrelle. Tarvittaessa seuraa lastasi salaa koulumatkalla. Älä milloinkaan hanki lapselle kännykkää, vaan käske lapsen soittaa omat puhelunsa kotoa. Näin voit kuunnella sivupuhelimesta.

Lapsemme on pelastettava. Huumeiden vastaisessa sodassa on hyökättävä rajusti! Jokainen kansalainen voi näillä ohjeilla aloittaa sodan omatoimisesti omasta kodistaan. Huumeeton Suomi on oleva pyhä tavoitteemme.


(Niilo Paasivirta)