Keskustelu "pakkoruotsista" on lopetettava!

9.2.2001

Viime aikoina eräät tahot ovat yhä äänekkäämmin alkaneet itkeä ja valittaa "pakkoruotsista". Jokainen voi hiljaa mielessään miettiä, mikä näillä tahoilla on oikeasti mielessä, ja minkälainen ideologia niillä on. Kyllä kyseessä ovat äärinationalistit ja toisaalta kommunistit. Nuo ryhmät houkuttelevat juuri niitä ahdistuneita, kaikkea oman kylän ulkopuolelta tulevaa pelkäävää, keskimääräistä tyhmempää junttiainesta, joka on "pakkoruotsin vastustuksen" takana.

Ensinnäkin on päivänselvää, että koko käsite "pakkoruotsi" on kerrassaan naurettava. Yhtä hyvin voitaisiin puhua "pakkomatematiikasta" tai "pakkoäidinkielestä"! Totuus on nimittäin se, että ruotsinkieli on maamme virallinen kieli, ja sen oppiminen on ehdottoman tärkeää kansallisen identiteettimme säilyttämiseksi. Luulisi, että äärinationalistit olisivat kiinnostuneet nimenomaan suomalaisuudesta, mutta ei. Tästä näemmekin selkeästi, että ko. ryhmät eivät itse asiassa olekaan kansallismielisiä, vaan täysin päinvastoin!

Pohjoismainen yhteistyö yleisesti hyötyy tavattomasti siitä, että me opiskelemme kaikki ruotsia. Samalla kielellähän pärjää kaikissa Pohjoismaissa! Nykyisin yhteistyö Pohjoismaiden välillä käydään pitkälti ruotsiksi, ja sama erittäin myönteinen trendi on laajentumassa esim. yliopistojen väliseen yhteistyöhön. Tästä esimerkiksi se fakta, että neljännes ulkomaisista kokousmatkoista suuntautuu Pohjoismaihin, ja kaikki siellä eivät puhu englantia. Ruotsin kautta suomalaiset myös pääsevät helpommin sisään Eurooppaan. Ruotsinkielen taidon kautta se kansainvälistyminen on aina lähtenyt, ja tulee jatkossakin lähtemään liikkeelle.

Tässä mielessä on myös naurettavaa perustella fanaattista "pakkoruotsivihaa" vaahto suusta roiskuen sillä, että ruotsia ei muka puhu kuin 9 miljoonaa ihmistä maailmassa. Kyllä täytyy ottaa huomioon, että ensinnäkin kaikki suomalaiset puhuvat ruotsia! Toiseksi, norja, tanska ja islanti ovat kieliä, jotka ovat myös niin lähellä ruotsia, että ne on syytä laskea mukaan. Täten ruotsia puhuviksi pitäisi laskea vähintään 24 miljoonaa ihmistä (vuoden 2000 väkilukujen mukaan), jos kaiken lisäksi emme edes laske Pohjoismaiden ulkopuolella asuvia ruotsinkielen taitoisia, joita on myös useita miljoonia!

Myös Suomen kulttuurielämälle on tärkeää työnjako ja monipuolinen osaaminen niin kuin se on tärkeää talouselämässäkin. Tätä monipuolisuutta tukee nimenomaan ruotsin opiskelu jo peruskoulusta lähtien. Maamme kulttuurielämä on aina ollut suurimmalta osaltaan suomenruotsalaisten hallussa, sillä he ovat luovia ja monipuolisia. Kuitenkaan perussuomalaisella ei ole mitään estettä päästä samalle tasolle, kunhan monipuolisuus ja ennen kaikkea ruotsin opiskelu muistetaan kaikissa kouluissa.

Kerrassaan naurettavaa on vaatia "kansanäänestystä pakkoruotsista"! Kyllähän maassamme on jo eduskunta, joka asioista päättää. Kansa on itse valinnut järkevät edustajat, jotka tietävät, että ruotsinkieli on aina ollut, ja tulee aina olemaan oleellinen osa maatamme. Jos kerran "pakkoruotsia" vastustaa muka enemmistö, miksei ko. enemmistö edes onnistu valitsemaan haluamiaan "edustajia"? Taitaapa "pakkoruotsin vastustus" olla itse asiassa pieni marginaali-ilmiö; pienen, merkityksettömän vähemmistön fanaattinen ajatus, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä.

Suur-Helsingin alueella kaksikielisten talouksien määrä kasvaa vuosittain. Näissä talouksissa valitaan perheen aamulehdeksi yhä useammin Hufvudstadsbladet. Ruotsinkielen taitoiset ovat ihmisiä, jotka ajattelevat itse. Oikeus omaan kieleemme ja kulttuuriimme on perusturvamme erottamaton osa. Oikeus on siinä määrin korvaamaton ettei moni edes kuvittele sitä voitavan uhata. Silti uhkaajia on, esimerkkinä juuri tuo pieni marginaaliryhmä "pakkoruotsin vastustajat". Tarvitaankin uutteraa ja ennakoivaa työtä ruotsalaisuuden säilymiseksi Suomessa.

Tasa-arvo edellyttää että tuomioistuimissa, viranomaisissa ja hoidossa voi käyttää äidinkieltään. Tätä nuo raivohullut fanaatikot eivät tietenkään ajattele. Minkälaista esimerkiksi olisi se, että joutuessaan vaikkapa syytetyksi oikeudessa, koko oikeudenkäynti käytäisiin swahilin kielellä? Olisiko se oikeudenmukaista. Kuitenkin tällainen ajatus ko. fasisteilla on mielessä! Vailla koulutusta, kulttuuria ja tiedotusvälineitä äidinkielellä on vaikeata kehittyä ihmisenä. Terveydenhuolto omalla kielellämme on myös erittäin tärkeä turvallisuuden kannalta. Hoitoalalla, kuten kaikilla muillakin julkisilla aloilla, ruotsin kielen taito on ehdoton edellytys, ja tulee aina olemaan.

Näemme uuden hengen nousevan esiin. Pyhän hengen, jossa rajoja ylittävä uusi kirkas usko tulevaisuuteen on korvannut vanhat pelot. Jossa oivalletaan ruotsalaisuuden rikastuttavan elämää ja juuri siksi halutaan antaa ruotsin kieli myös seuraavalle sukupolvelle. Ruotsalainen kansanpuolue perustettiin lähes vuosisata sitten. Mikään muu puolue ei ammenna yhtä syvältä taistellessaan Pohjoismaisen yhteenkuuluvuutemme puolesta!

Ruotsin kielen merkitys elinkeinoelämässä kasvaa rajusti kaiken aikaa. Yhä useampi yritys toimii koko Pohjolassa, joka on Suomen ylivoimaisesti tärkein kauppa-alue. Seurauksena on käytännön tarve ruotsin taitoon Suomessa ja suomen taitamiseen muualla Pohjoismaissa. Maamme kaksikielisyys on loistava menestystekijä sekä yksilöille että yrityksille. Tätähän eräät juntit eivät voi mitenkään duunaritaustallaan ymmärtää.

Vanhentunut kielilakimme tullaan kyllä korvaamaan uudella. Nykyisessä laissa on lukuisia epäkohtia. Se ei esimerkiksi sisällä tarpeeksi velvoitteita ruotsinkielen suhteen, mikä aiheuttaa käytännössä pulmia, kun jotkut harvat marginaaliryhmät eivät jaksa pikku aivorusinassaan ymmärtää ruotsinkielen tärkeyttä. Jotta oikeusistuimet, poliisi- ja muut viranomaiset todella pystyvät palvelemaan ruotsiksi vaadimme, että toiminta organisoidaan kielellisin perustein ja että kielitutkintoja tiukennetaan erittäin merkittävästi niin, että ne mittaavat todellista sujuvaa kielitaitoa.

Emmeköhän tässä vaiheessa ala jo saada kuvan "pakkoruotsin vastustajasta". Tämä kielirasisti on joko punaniska-juntti tai skinhead. Ainakin tuollainen tyyppi on laiska, kun ei ole koulussa viitsinyt paneutua opiskeluun, ja on jäänyt siksi alhaiselle sivistystasolle. Nyt hän, pienen vähemmistön jäsen, epätoivoisesti etsii syitä kaikenpuoleiseen epäonnistumiseensa muualta. Yhä useammat ovat onneksi jo nähneet virheensä, ja kääntäneet kelkkansa. Kun esitämme asiallisia, perusteltuja faktoja ruotsinkielen puolesta, ei ole mitään pelkoa siitä, että sivistys ja kansainvälistyminen maastamme hävitettäisiin.


(Mr. Niilo Paasivirta)