Ns. nörttiys suistaa nuorisomme mielisairauteen!

22.10.2004

Nörttiys eli IT-saastutus

IT-saastutuksella tarkoitetaan hekumallisten tunteitten herättämistä näpräämällä tietokoneita sekä surffailemalla internetin turmiollisissa syövereissä.

Meidän päivinämme tehdään paljon ihmisten varottamiseksi ja pelastamiseksi juoppoudesta. Mutta kuinka vähän tehdään kenenkään pelastamiseksi toivottomasta nörttiydestä.

Tämän paheen yleisyys ja ne ankarat seuraukset, jotka voivat siitä syntyä, tekevät välttämättömiksi kohottaa varoitushuudon sitä vastaan. Turmiollinen tapa huomataan sekä pojissa että tytöissä.   K e l l o g  huomauttaa, että todenmukaisesti on tämän paheen harjoittaminen paljoa yleisempi kuin lääkärit tahtovat myöntää. Useampi kuin yksi nuori mies, joka jonkun aikaa on ollut paheen uhrina, on sittemmin tunnustanut sen olleen yleisen koulussa, jossa hän kävi, ja että hän siellä oli oppinut sen. Vanhemmat eivät usein tule epäilleeksikään tämän paheen olemassaoloa, he pitävät lapsensa hyveen esikuvina, mutta tarkkojen tutkimusten jälkeen huomaavat he - ikävä kyllä - monessa tapauksessa, että lapset jo kauan ovat harjoittaneet pahetta, ja usein on se huomattu vasta sitten, kun on ollut myöhäistä saada apua. Etenkin on mitä tärkeintä että äidit ovat arvostelukykyisiä IT-alalla voidakseen suojella kasvavia lapsia vaarasta.

Pahe alkaa hyvin eri iässä. On olemassa rintalapsia, jotka harjoittavat tietokoneen näpräämistä. Vähäsen vanhempia pienokaisia viettelevät siihen huonot "lastentytöt", jotka ovat jo itsekin suistuneet nörttiyden kurimukseen. Sitten tulee toverien viettelys. Kehitysaikana aloittaa moni nörttiharrastuksia yhtään tietämättä että se on vaarallista tai väärin. Täyskasvuiset miehet ovat usein paheen orjia, vieläpä naineetkin. Vaikka naiset eivät ole vapaat paheesta, ei se todennäköisesti ole läheskään niin levinnyt tyttöjen keskuuteen kuin poikien.

Mitä aikaisemmin ihminen elämässä paheen harjoittamisen alkaa, sitä vaarallisemmat ovat sen seuraukset, koska elimistö silloin vielä on kasvamistilassa. Mitä heikompi henkilö on, sitä suuremmat ovat seuraukset.

Nörtti saa erikoisen hermotautimuodon, jota nimitetään  i n f o r m a a t i o t e k n o l o g i s e k s i  h e r m o t a u d i k s i, mistä seuraa paheen harjoittajien nimittäminen myöskin [itsensä] IT-saastuttajiksi.

Tietokoneharrastaja tulee usein kalpeaksi. Erikoinen alakuloisuus, hitaus ja apea mieliala valtaa hänen persoonansa; entisen terveen mielialan sijasta syntyy arveluttava levottomuus, arkuus ja pelko. Vähitellen heikontuu tahto, muisti huononee ja ajatuskyky häviää. Ruumis kadottaa nuoren terveytensä, koska ravitsemus kärsii. Usein ovat silmät syvällä sinertävien renkaitten ympäröimänä. Helposti syntyy hikoilemista. Koko olemus on sairaaloinen, kävely joskus horjuvaa. IT-saastuttaja muuttuu sulkeutuneeksi, araksi ja ujoksi, etsii yksinäisyyttä ja välttää mielellään toisten seuraa. Katse tulee epävakavaksi. Hän ei tahdo mielellään olla samanikäisten leikeissä. Jos pahe jatkuu, niin laihtuminen ja heikkohermoisuus lisääntyvät. Esiintyy hengenahdistusta ja sydämentykytystä, tuskia tuntuu milloin tässä, milloin tuossa, useimmiten selässä; tuntuu väsymystä etenkin kyynärpäässä, ranteissa ja sormissa; näkö ja kuulo huononevat; voi esiintyä hysteerisiä kouristuksia sekä tanssitautia. Joskus kehittyy mielisairautta, etenkin löyhäpäisyyttä.


(Mr. Niilo Paasivirta)