Netosto: Web-sivujen tekijöiden oikeuksia on alettava valvoa!

Päivitetty 1.3.2005

Viime aikoina minun web-sivujani on luettu yhä ahkerammin. Sivuni ovat jo kansainvälinen instituutio, ja näin ollen minun kuuluisi luonnollisesti saada korvausta vuosikymmenien työstä, jota olen pyyteettömästi tehnyt webissä yhteiskuntamme hyväksi.

Hyvän mallin tilanteen parantamiseksi voimme löytää Suomessa erinomaisesti järjestetyistä musiikin tuottajien ja esittäjien tekijänoikeuksia valvovista järjestöistä. Niiden hyvää esimerkkiä seuraten olisi perustettava web-sivujen tekijöiden etuja valvova yhdistys, Netosto, joka automaattisesti veloittaisi liikennemäärien perusteella niitä palveluntarjoajia, joilta käsin käydään lukemassa Netoston asiakkaaksi liittyneen henkilön web-sivuja.

Palveluntarjoajat luonnollisesti lisäisivät Netostomaksut asiakkaidensa laskuun. Netosto tilittäisi sitten rahaa web-sivujen tekijöille, sen mukaan, kuinka paljon kävijöitä kullakin sivulla on ollut. Tällaisia järjestelmiähän (Teosto, Gramex, jne.) on maassamme ollut käytössä jo vuosikymmenien ajan, ja ne on hyväksi havaittu.

On selvää, että tietokoneiden, verkkokorttien, verkkokaapeleiden jne. hintoihin tulisi lisätä hyvitysmaksu, jonka OPM tilittäisi Netostolle, samaan tapaan kuin nykyisin esim. CD-RW -levyissä ja videokaseteissa on hyvitysmaksua.

Itse tietenkin ilmoittaudun Netoston elinikäiseksi jäseneksi ja tietenkin myös perustajajäseneksi, sekä Netoston hallituksen pysyväksi jäseneksi. Koska idea oli minun, ja täten luovutan sen jälleen täysin pyyteettömästi yhteisön käyttöön, kuuluu siitä minulle vähintään runsaasti kunniaa ynnä tietenkin prosentuaalinen osuus jokaisesta Netoston keräämästä maksusta. Puhumattakaan runsaista korvauksista, jotka alkavat juosta heti kun Netosto ryhtyy keräämään maksuja minun sivujeni lukijoilta.


(Mr. Niilo Paasivirta)