Uusi netiketti!

4.5.2000

1. Johdanto

Nyysseissä jatkuvasti lisääntyvät väärät mielipiteet sekä vääränlainen kirjoittelu alkavat kyllä jo viimein vaatia oikean netiketin julkistamista. Tämä uusi netiketti ei ole ohje eikä suositus, vaan säännöstö, jonka mukaan kaikkien asiallista keskustelua haluavien on toimittava! Suomi tietoyhteiskunnaksi -projekti tullee ottamaan tämän netiketin viralliseksi ohjenuorakseen. Ehkä saamme tämän oikean netiketin myös osaksi Suomen lakia.

Sotien aikainen ennakkosensuuri on viipymättä palautettava, sillä netiketin noudattamisen valvonnassa jokin viranomainen on ehdottoman tarpeellinen. Epäviralliset tahot eivät pysty hyödyntämään rikos- jne. rekisterejä.

Sisäministeriön alaisuuteen on perustettava Sensuurihallitus, jonka Nettijaoston eräänä osastona on Verkkopoliisi. Verkkopoliisit ovat tiiviissä yhteistyössä Suojelupoliisin sekä Keskusrikospoliisin kanssa.

2. Aloittaminen

Nyyssikirjoittelun on oltava luvanvaraista toimintaa, sillä nyyssit ovat julkinen media, joka tarkoittaa, että kirjoittajat ovat vastuussa kirjoituksistaan, kuten sanomalehtien vastaavat toimittajat.

Täten nyyssien kirjoittamista ei ole ensinnäkään syytä sallia alle 18-vuotiaille. Suomalaisiin uutisryhmiin kirjoittaminen tulee olla sallittua ainoastaan täysi-ikäisille, armeijan käyneille Suomen kansalaisille. Naisille voidaan asettaa 21 vuoden ikäraja. Sinänsä naisilla ei yleensä ole taitoa käydä oikeanlaista, kiihkotonta keskustelua nyysseissä, joten naisten nyyssilupakriteerien tulee olla varsin tiukat. Muutenkin naisten ymmärrys ja tosiasioiden taju on heikko, joten naisia on suojattava etenkin vääriä mielipiteitä sisältäviltä nyyssiryhmiltä ja webbisaiteilta. Katsokaapas siis, miehet, että mitä se vaimo sillä koneella oikein tekee.

Erilaisien ääriryhmien jäsenille sekä niitä suosiville ei nyyssilupaa tule myöntää, sillä äärimielipiteet aiheuttavat häiriötä ja vaivaa kunnollisille nyyssien käyttäjille, ennen kuin tekijä saadaan kiinni ja tuomituksi. Esimerkiksi luonnonsuojelijat, sivarit, pasifistit, homot, ulkomaalaiset, kommunistit, ateistit, monarkistit ja muut ääriryhmien jäsenet tahi näihin suosiollisesti suhtautuvat on saatava pois nyysseistä häiriköimästä.

Sellainen kansalainen, jolla ei ole nyyssilupaa, ei selvästikään ole kelvollinen mihinkään luottamustehtäviin, koska ei pysty osallistumaan julkiseen keskusteluun.

3. Lukeminen

Jotta nyyssejä voi lukea oikeassa hengessä, on sisäistettävä valtion hyväksymät oikeat mielipiteet. Muutoin lukija saattaa hairahtua uskomaan vääränlaista kirjoittelua. Keskustelu on syytä käydä laissa hyväksyttyjen oikeiden mielipiteiden puitteissa.

Erityisesti lakien muuttamiseen tähtäävä keskustelu on ehdottoman kiellettyä. On pöyristyttävää kuvitella, että eduskuntamme huolella valmisteltuja ja tarkoin harkittuja lakeja voisi kuka tahansa kritisoida täysin vapaasti!

Jokaisen valveutuneen kansalaisen on luettava nyyssejä vähintään päivittäin, sekä muistettava velvollisuutensa tarkkailla jokaista artikkelia mahdollisten verkko- tahi sensuuririkosten varalta.

Kansamme kirjoitustaidon kehittämiseksi, jokaisesta kirjoitusvirheestä, joka artikkeleissa havaitaan, on kirjoitettava asiallinen vastine välittömästi. Kunnon kansalainen ei silti koskaan sorru ns. flametukseen, vaan keskustelu sujuu lain puitteissa ja oikean aatteen hengessä.

Mikäli rikolliset ääriryhmät saavat artikkeleita läpi, on kansalaisten velvollisuus kirjoittaa vastineet, joissa selkeästi perustellaan niille likaisille hipeille, miksi heidät viedään kohta saunan taakse ja ammutaan. Muuttaisivat Venäjälle, nuo narkkarikommarit. Ei niillä ole mitään asiaa lihoa Suomen sosiaaliturvalla.

4. Kirjoittaminen

Kansalaisilla on paitsi oikeus, myös velvollisuus osallistua julkiseen keskusteluun. Verkkopoliisi rekisteröi myös ne henkilöt, jotka eivät osallistu keskusteluun tarpeeksi usein. Ko. henkilöiltä voidaan jatketun kirjoittamatta jättämisen perusteella ottaa nyyssilupa pois - joka tarkoittaa myös automaattisesti epäkelpoisuutta mihinkään luottamustehtävään valtiossamme.

Nyysseihin kirjoittaminen on sekä tarkasti valvottua että luvanvaraista toimintaa. Kirjoittajan on muistettava, että hän on täysin vastuussa jokaisesta sanasta. Väärien ajatusten esilletuonti johtaa väistämättä kiinnijäämiseen, rangaistukseen ja uudelleenkoulutukseen.

Mutta valveutuneella kansalaisella, joka on sisäistänyt oikeat mielipiteet, ei toki ole mitään pelättävää. Kunnon kansalaisilla on paitsi oikeus, myös velvollisuuskin osallistua julkiseen keskusteluun päivänpolttavista aiheista tahi tieteestä (pl. epätieteelliseksi julistetut tieteenhaarat kuten kehitysoppi).

Jokainen nyyssiartikkeli on lain mukaan ristiinpostitettava kaikkiin asiaankuuluviin ryhmiin. Esimerkkinä kirjoitus otsikolla "Olisiko edestäpäin täytettävät pesukoneet syytä kieltää lailla?". Ko. kirjoitus kuuluu selvästi ainakin ryhmiin sfnet.keskustelu.kuluttaja (kyse on kuluttajansuoja-asioista), sfnet.keskustelu.laki (laki on selvästi osallisena asiaan), sfnet.keskustelu.lapset (kyse on lastemme siveellisestä kehityksestä), sfnet.keskustelu.seksi (asia liikkuu valitettavasti tämänkin likaisen aihepiirin tienoilla), sfnet.keskustelu.terveys (mielenterveyden asiat ovat selkeästi osallisena tässä vakavassa aiheessa), sekä sfnet.keskustelu.uskonto.kristinusko (sillä moraalinen ryhtimme perusta on nimenomaan kristinuskossa).

Kaikki nyyssiartikkelit ohjataan Sensuurihallituksen palvelimien kautta, jossa niiden lähettäjätiedot ja sisältö rekisteröidään tarkasti todisteeksi oikeusistuntoa varten. Ennakkotarkastusta ei suoriteta, vaan artikkelit lähtevät seuraavaksi julkisiin uutisryhmiin. Mahdollinen verkko- tahi sensuuririkkomus tulee käsiteltäväksi jälkeenpäin.

Kansalaisen on harkittava tarkkaan jokainen nyyssiartikkelin sana. Tekstin on sekä oltava lain mukaista että noudatettava lain henkeä, sekä oltava muotoiltu lain vaatimalla tavalla. Monitulkintaiset ilmaisut voivat johtaa vaikeuksiin. Artikkelien on oltava yksiselitteisiä, sekä niiden tulee noudattaa oikeiden mielipiteiden henkeä rakentavalla tavalla. Nyyssiartikkelien on oltava ehdottoman asiallisia. Valtiomme kustantama netti ei todellakaan ole mikään leikkikehä.

Isänmaallinen kansalainen kirjoittaa artikkelit suomeksi, käyttäen Microsoftin erinomaisia nyyssiohjelmia. Tässä yhteydessä on mainittava turmiollinen Linux, jonka käyttö ei kuulu Suomen nyysseihin.

Lainatessasi jonkun toisen kirjoittamaa artikkelia, muista aina lainata tekstiä niin paljon, että toisen esittämät asiat tulevat ehdottoman selväksi. Kirjoita kuitenkin aina asiallisesti äläkä koskaan sorru ns. flametukseen, sillä se on laissamme ankarasti kiellettyä.

Muista, että Verkkopoliisi tarkkailee kansalaisten julkista keskustelua. Tarvittaessasi sinun on perusteltava esittämäsi asia oikeiden mielipiteiden mukaan.

5. Luvaton nyyssien käyttö

Kun luvaton nyysseihin kirjoittaminen tahi lukeminen havaitaan, Verkkopoliisi jäljittää käyttäjien avustuksella tekijän. Lakiimme on toki siinä vaiheessa lisätty pykälä, joka velvoittaa käyttäjiä avustamaan Verkkopoliisia. Joka kieltäytyy avustamasta Verkkopoliisia, tuomitaan avunannosta verkko- tahi sensuuririkokseen.

Avustuspykälään kuuluu ilmoitusvelvollisuus jokaisesta nyysseissä havaitusta väärästä mielipiteestä tahi ääriryhmän jäsenestä. Verkkopoliisilla on viralliset e-mail -osoitteet sekä vihjepuhelin, joihin ilmoitukset on tehtävä. Kun uutisryhmään saapuu virallinen Verkkopoliisin kuittaus, ei ilmoituksia tarvitse enempää tehdä, pl. tilanne, jossa voidaan avustaa lain velvoittamalla tavalla nettirikollisen kiinniotossa.

Rangaistusasteikoksi ehdotan seuraavaa:

6. Ohjeita moderaattoreille

Toistaiseksi nyyssit eivät vielä noudata tätä uutta, oikeaa netikettiä. Siksi ryhmien moderaattoreiden (eli niiden, jotka ovat ryhmän luoneet, ja jotka sen omistavat) on hoidettava nyyssiryhmien valvonta ja väärien kirjoitusten kirjoittajien häätäminen niillä keinoilla, joita nyt on saatavilla. Tässä eräs mallivastaus, jonka suuntaviivoja noudattamalla asiattomat keskustelijat on helppo savustaa pois nyysseistä häiriköimästä.

Sinä turvaudut inttämiseen, flametukseen ja trollaamiseen, kun kaikki muut keskustelevat asiallisesti ja perustellen. Mutta nettihän on pullollaan sinunlaisiasi pikkuhitlereitä, joille asiallinen keskustelu ja perustellut mielipiteet tuntuvat olevan kaukana aivokapasiteettisi ulottumattomissa. Nyt kyllä tulee killfileeseen yksi rivi lisää! Keskustelu on täysin mahdotonta, kun tänne tulee tuollaisia häiriköitä, joiden tavoitteena on pelkästään haitata asiallista keskustelua.
Sitten menet vielä henkilökohtaisuuksiin. Kyllä se, pikku poju, on niin, että asiat riitelevät, eikä ihmiset. Olenkin jo mailannut ylläpidollesi, että poistavat sinulta netin käyttöoikeudet ja antavat vielä jälki-istuntoakin. Sinun on jo aika oppia, ettei lapsellisella vaahtoamisella pärjää aikuisten maailmassa. Harmi, kun vanhempasi eivät olleet ahkerampia vitsan käyttäjiä. Kunnon kasvatuksella sinustakin olisi ehkä voinut tulla ihminen. Osoittaakseni, miten tosielämässä käy, jos sielläkin tulee puhumaan ylemmilleen tuolla asenteella, lähetänkin sinulle kohta muutaman miljoona e-mailia. Pistän myös sinut muutamalle tuhannelle postituslistalle, ettei lukeminen ihan heti lopu. Kyllä se on niin, että nyysseissä ei asiattomia peeloja kaivata, ja täällä on ennenkin näytetty häiriköille, mistä kana pissii.
Vanhempiesi olisi pitänyt jo aiemmin, piiska kädessä, opettaa, että jos lähtee elämän tielle näsäviisaalla ja ylimielisellä asenteella, vailla kaikkia käytöstapoja, niin siitä seuraa vain loputtomasti vaikeuksia. Katsos, täällä tosielämässä ihmisillä on hyvät käytöstavat. Kyllä ne ratkaisevat menestymisen elämässä. Et sinä tule saamaan mitään työpaikkaakaan, jos esiinnyt työhaastattelussa samalla tavalla mitä nyysseissä. Ja armeijassa voit odottaa melkein jatkuvaa poistumiskieltoa. Elämässä eivät rääväsuiset nulikat pärjää. Ja nyyssiryhmät pidetään kyllä erinäisin keinoin vastaisuudessa puhtaana asiattomista trolleista. Nyt postaan kyllä kaikkiin ryhmiinkin varoituksen, että kaikki muutkin osaavat pistää sinut killfileeseen. Tai jos se ei auta, niin eiköhän poliisilta löydy konstit sinun vaientamiseksi. Kyllä se on niin, että sananvapaudellakin on rajansa.
Sinun pitää lukea netiketistä säännöt ennen kuin tulet tänne postailemaan. Sitäpaitsi moderaattori voi kyllä puuttua täällä esiintyviin häiriköihin ja canceloida vastaisuudessa kaikki vääränlaiset postaukset. Räikeimmissä tapauksissa on selvää, että myös haaste kolisee kohta postiluukusta. Ei netissäkään tarvitse sietää mitä tahansa. Poliisille voi ilmoittaa tietoliikenteen häirinnästä, josta rangaistus on 2 vuotta vankeutta.

(Mr. Niilo Paasivirta)