Ehdotus Mielipidelaiksi

Armaan Suur-Suomemme Perustuslakiin olisi mitä kiireillisimmin saatava eräs erittäin tärkeä uusi laki! Nimittäin mielipidelaki. Lehdissä, televiisiossa ynnä radiossa tahi erityisesti intternetissä voi kuulla tahi lukea mielipiteitä, jotka ovat ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen oikeiden mielipiteiden kanssa!

Tämänkaltainen vallattomuus olisi saatava kitkettyä pois kuin rikkaruoho. Onhan nyt jo yleisen siveellisyyden sekä Maamme puolustuksenkin kannalta vahingollista kuulla vääriä mielipiteitä!

Mielipidelaissa tulisi määritellä yleisesti hyväksyttyjen mielipiteiden olevan sellaisia, jotka Tilastokeskus kyselyillään säännöllisesti hankkisi tietoonsa. Yleisesti hyväksytyt mielipiteet tulisi julkaista Virallisessa Lehdessä ja Yleisradion toimesta. Yleisesti hyväksyttyjä mielipiteitä ovat esimerkiksi:

Mielipidelain rikkomisesta sopivia rangaistuksia olisivat ensikertalaiselle esim. roimat sakot, mielipiteen levitysvälineiden takavarikointi, kastraatio, ja yhteiskuntapalvelu. Rikoksenuusijat tulisi eristää pakkolaitokseen, jotta vahingolliset väärät mielipiteet eivät leviäisi.


(Niilo Paasivirta)