Luokaton peruskoulu ei ole riittävä ratkaisu!

7.2.2001

Viime aikoina on alettu puhua luokattomasta peruskoulun yläasteesta. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole edetty likimainkaan tarpeeksi rohkeasti! Kun tarkastelemme koululaitosta niissä maissa, jotka ovat huipputeknologian kärjessä, huomaamme, ettei niissä tyydytä puolittaisiin ratkaisuihin. Kyllä huipputeknologiaan tähtäävä opetus on aloitettava jo heti peruskoulun ala-asteelta asti.

Näin ollen jo peruskoulun ala-asteen olisi ehdottomasti oltava luokaton. Tällä keinolla mm. karsimme huonon aineksen heti selkeästi eroon älykkäistä koululaisista. Ne, joiden heikot perintötekijät eivät riitä nopeaan etenemiseen opintiellä, voivat jäädä ala-asteelle 7 vuodeksi. Sillä välin huippuyksilöt pääsevät jo etenemään nopeasti kohti jatko-opintoja.

Tutkimukset muuten osoittavat, että kaikkein tehokas huonojen yksilöiden karsintaan sopiva väline ovat mahdollisimman isot luokat. Peruskoululuokkien kokoa olisikin kasvatettava 60-90 oppilaaseen. Koska opettajalla ei täten ole lainkaan mahdollisuutta opastaa yksilöllisesti kaikkia, luokassa pärjäävät vain hyvin aktiiviset tai älykkäät yksilöt. Tämä on juuri se tulos, johon pyrimmekin! Heikot karsitaan pois, parhaat otetaan mukaan yhteiskuntaamme.

Peruskoulun yläasteen on puolestaan ehdottomasti oltava yliopistotasoista, luentomuotoista opetusta, joka vaatii koululaiselta itsenäistä työskentelyä ja oman opinto-ohjelman laatimista. Peruskoulu olisi hyvä päättää jonkinasteiseen opinnäytetyöhön, jonka laajuus tulisi olla vähintään 20 opintoviikkoa. Kun totutellaan korkea-asteiseen opiskeluun jo peruskoulun yläasteelta alkaen, tuo se maamme nuorisolle mitä parhaimmat kilpailuedellytykset kansainvälisen huipputeknologian alalla.

Hidasjärkiset lapset ohjautuvat näin kuin itsestään siihen asemaan, joka heille käytännössä jo nyt muodostuu. Mitä syytä on tuhlata kalliita verovaroja epäkelpojen tapausten ylikouluttamiseen? Kyllä ko. lapset voisi ohjata sinne ammattikouluun jo peruskoulun ala-asteelta. Kunhan ne osaavat vähän lukea ja tavata oman nimensä, niin kyllä se hanttihommiin riittää. Minimipalkat voisikin muuten poistaa. Se jos mikä parantaisi maamme kilpailukykyä.

Tiukka kilpailu tulisi myöskin olla peruskoulumme toiminta-ajatuksena jo ala-asteen alusta alkaen. Älykkyystesti on mitä tärkein mittari yksilön kelpoisuustason selvittämisessä. Ehdottomasti paras on tietenkin Mensan testi, joka osoittaa henkilön kiistattoman ylivertaisuuden kaikilla älykkyyden osa-alueilla kulttuuritaustasta riippumatta. Mensan testi siis olkoon ohjenuorana yksilön tulevaisuutta suunnitellessa. Älykkäät otettakoon siihen koulutusputkeen, joka tähtää korkeimman asteen tutkintoon. Paukapäät ohjattakoon heti sinne, minne ne kuuluvatkin, eli ammattikorkeakouluihin.

Sanomattakin on selvää, että lukioiden täytyy olla jo käytännössä yliopistojen ja korkeakoulujen osastoja. Tieteen ja huipputeknologian tuottajat eivät milloinkaan ole kehittyneet vasta yliopistoiässä, vaan kyllä se tieteellinen asenne on aina omaksuttu jo huomattavasti aikaisemmin. Siksi sitä olisi tuettava. Lukion on tietenkin oltava jo täysin yliopisto-opetuksen tasoista ja muotoista opiskelua.

Vaikka normaalisti vaadinkin huomattavia konsultointipalkkioita, voinen tässä kuitenkin neuvoa hieman ilmaiseksikin. Eli suuryritysten olisi aloitettava rekrytointi jo peruskoulun ala-asteelta alkaen! Huippuyksilöt olisi otettava yrityksen palvelukseen heti, kun se on mahdollista. Kyllähän jo alaikäisetkin saavat tehdä osa-aikatyötä. En näe, että suuryritykset selviävät enää kovin pitkään ryhtymättä aktiivisesti toimeen tulevaisuuden puolesta.


(Mr. Niilo Paasivirta)