Uusi tieliikennelaki!

4.10.2001

Kaikki liikenteessä käyneet ovat jo huomanneet, kuinka vanha tieliikennelaki on jo täysin aikansa elänyt käsite. Nyt olisi aika uudistaa kertaheitolla vanha laki, jota ei käytännössä enää tarvita mihinkään. Tässä esittelen liikennemerkkejä, joiden merkitys uudistetaan nykyisen käytännön mukaiseksi.

Nämä merkit osoittavat ns. suojatietä, joka tarkoittaa, että jalankulkija, joka jättäytyy valkoisin raidoin merkatulla suojatiellä auton alle, on suojattu liikenteen vaarantamissyytteeltä. Jalankulkija saa suojatien kohdalla auton alle jättäytyessään vain rikesakon. Muilla alueilla jalankulkija syyllistyy auton alle jättäytyessään liikenteen vaarantamiseen. Ennen suojatietä pysähtyminen on ehdottomasti kiellettyä, samoin jalankulkijan väistäminen.

Pujotteluharjoitusalue. Tälle alueelle on järjestetty liikkuvia esteitä ajoharjoittelua varten. Esteeseen törmääminen voi aiheuttaa autoon ikäviä tahroja tai lommoja, mutta ajoharjoittelu on kuitenkin suoritettava omalla vastuulla. Miniminopeusrajoitus alueella on 50 km/h ellei toisin ole merkillä osoitettu.

Varokaa pyöräilijöitä. Pyöräilijään osuminen saattaa aiheuttaa autoon tahroja ja lievää pahempia vaurioita. Pyöräilijöiden väistäminen on kuitenkin kiellettyä, sillä maamme pyöräilijäkantaa yritetään edelleen totuttaa uudistettuun tieliikennelakiimme.

Liikennevalokäytäntö kirjataan lakiin: valon vaihduttua punaiseksi on jatkettava ajamista, kunnes vähintään viisi autoa on päässyt vielä menemään, tahi kunnes vähintään 30 sekuntia on kulunut valon vaihtumisesta punaiseksi. Alle 30 sekuntia vanhoihin punaisiin valoihin pysähtyminen on liikenteen hidastamista (sama rangaistus kuin liikenteen vaarantamisesta entisessä laissa).

Miniminopeusrajoitus. Tämä merkki osoittaa nopeuden, jolla vähintään on ajettava. Käytännön tilannenopeussuositus on 20 % - 50 % suurempi kuin miniminopeusrajoitusmerkin osoittama nopeus. Miniminopeuden alittamisesta seuraa ankara sakkorangaistus. Mikäli liikenteen hidastamiseen syyllistytään talviolosuhteissa, on teko törkeä, ja tietää ajokortin menetystä.

Maksiminopeusalue alkaa. Moottoriteillä jokaisen on ajettava ajoneuvon suurinta mahdollista nopeutta. Mikäli suurimman mahdollisen nopeuden ylläpito ei vajaakykyisyyden tms. vuoksi ole mahdollista, ei ajaminen moottoriajoneuvolla ole sallittua.

Vilkun käyttörajoitusalue. Tällä alueella on ehdottomasti kiellettyä käyttää vilkkua, mikäli olet kääntymässä sivutielle, ja etenkin jos ko. sivutiellä odottaa toinen ajoneuvo. Vilkun käyttö toisten autoilijoiden avuksi on liikenteen hidastamista.

Molemmat merkit tarkoittavat tarkalleen samaa asiaa: ne osoittavat tien kapeaa kohtaa, josta on ajettava välittömästi läpi hiljentämättä vauhtia. Muussa tapauksessa syyllistytään liikenteen hidastamiseen.

Parkkipaikka kiireisille. Alueilla, joka osoitetaan näillä kiireisille autoilijoille tarkoitetun pysäköintialueen merkeillä, on pysäköinti luvallista, mikäli auto jätetään käyntiin. Kaikilla muilla alueilla on pysäköinti aina sallittua tarvittaessa, kunhan ei pysäköidä mihinkään valmiiseen parkkiruutuun.

Vilkun käyttökieltoalue alkaa. Tällä alueella ohittaminen on sallittua ainoastaan vilkkua käyttämättä. Muilla alueilla vilkun käyttäminen ohittaessa on sallittua, paitsi maanantaista sunnuntaihin klo 0:00-24:00 välisenä aikana, sekä ensimmäisestä tammikuuta 31. päivään joulukuuta asti. Huom. kaistaa vaihdettaessa vilkun käyttö on rajoitettu korkeintaan yhteen vilkahdukseen, jonka saa suorittaa vasta, kun kaistaa on selvästi jo vaihdettu. Vilkun käyttö pyritään kuitenkin jättämään jatkossa kokonaan pois.

Turvavälin maksimipituusmerkki; tällä alueella turvavälin maksimipituus on 50 millimetriä. 5 metrin tahi sitä suurempaa turvaväliä käyttävä syyllistyy liikenteen hidastamiseen.

Kiihdytyskaista. Tämä ylimääräinen kaista on varattu kiireisille autoilijoille kiihdytystä tahi ohitusta varten. Miniminopeus kiihdytyskaistalla on 80 km/h ellei merkein ole toisin osoitettu. Huom. kaistaa vaihdettaessa vilkun käyttö on rajoitettu korkeintaan yhteen vilkahdukseen, jonka saa suorittaa vasta, kun kaistaa on selvästi jo vaihdettu. Vilkun käyttö pyritään kuitenkin jättämään jatkossa kokonaan pois.

Ylimääräisiä ohitus- ja kiihdytyskaistoja. Sujuvan liikenteen varmistamiseksi kaikki mahdolliset kaistat on otettava joka tilanteessa käyttöön. Tyhjän kaistan käyttämättä jättäminen on selkeä liikenteen hidastamisrike.

Ympyräristeyksessä tahi liikenneympyrässä vilkun käyttö on ehdottomasti kielletty, etenkin ympyräristeyksessä poistuttaessa.

Linja-autoa koskevat säädökset muuttuvat käytännön mukaiseksi. Linja-autolla on oikeus lähteä pysäkiltä koska tahansa. Vilkun käyttö pysäkiltä lähdettäessä on kustannussyistä rajoitettu korkeintaan yhteen vilkahdukseen, jonka saa suorittaa vasta pysäkiltä selvästi lähdettyä. Vilkun käyttö pyritään kuitenkin jättämään kokonaan pois. Kaistanvaihtoa koskeva käytäntö kirjataan myös lakiin: linja-autoilla on oikeus vaihtaa kaistaa milloin tahansa, jossa tapauksessa vilkun käyttöä koskevat samat säännöt kuin pysäkiltä lähtöä.

Sumuvalojen käyttö on kielletty sumun aikana. Sumuvalot on pidettävä päällä kaikkina aikoina, jolloin niillä saavutetaan parempi huomattavuus liikenteessä. Sumun, sateen, tai muun huonon näkyvyyden vallitessa muut liikenteessä liikkujat eivät näe sumuvaloja kunnolla, jolloin parempi huomattavuus jää saavuttamatta, mistä seuraa, että sumuvaloja ei ole syytä tällöin käyttää.

Jalkankulkijain ja pyöräilijäin karsinta-alue. Tällä alueella liikkuu harmillisia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Niiden väistäminen on ehdottomasti kiellettyä. Päälleajettujen kevyen liikenteen kohteiden päänahoista valtio maksaa säädetyn taksan mukaista tapporahaa.


(Mr. Niilo Paasivirta)