Raamatun Mukaiset Lait Taas Käyttöön!

Armaan Suur-Suomemme laki on vuosien saatossa pikkuhiljaa rappeutunut ja kaikki hyvät lait ja säädökset ovat kadonneet. Olisikin mitä pikimmin ryhdyttävä eduskunnassa korjaamaan tätä Jumalaa pilkkaavaa tekstiä taas Oikean Uskon mukaiseksi!

Vanhan Testamentin hyvät lait ja elämänohjeet ovat edelleen täydellisesti voimassa, ja koskevat täysin yksiselitteisesti myös kaikkia suomalaisia! (Esim. 3.Moos.24:22; "Sama laki koskee teitä kaikkia, niin siirtolaisia kuin syntyperäisiä israelilaisia, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.")

Laki Noituudesta ja Spiritismistä

Laki Sodomiasta

Laki Uskonnonvapaudesta (5.Moos.12:2-3)

Jokaisella kristityllä tulee olla vapaus harjoittaa kristinuskoa ilman pakanauskontojen häirintää. Tulee siis toimia kuten Raamatussa on sanottu, eli tuhota pakanauskontojen temppelit.

Laki Vainajien Suremisesta (5.Moos.14:1)

Laki Veren Juonnista (3.Moos.17:10-14, 5.Moos.12:16, 5.Moos.12:23-25)

Nykyään myydään verta kaupoissa ihmisten juotavaksi! Kauheaa Jumalan pilkkaa! Sopiva rangaistus verenjuonnista olisi sakkoja ja vesileipävankeutta. On täysin käsittämätöntä, kuinka nykyaikana voidaan jättää huomiotta Raamatussa olevat aivan selkeät säännöt! Rangaistuksena verenjuonnista on karkoitus (3.Moos.17:14).

Laki Saastaisista Eläimistä (5.Moos.14:3-8)

On uskomatonta piittaamattomuutta, että Armaassa Suur-Suomessamme syödään sianlihaa Pyhän Kirjan säännöt unohtaen!

Kristityn Kääntyminen Pakanauskoon (4.Moos.25:1-9)

Jos kristitty kääntyy pakanauskoon, rangaistuksena täytyisi olla, niin julmalta kun se kuulostaakin, lävistäminen keihäällä. Muuten Jumalan viha kohdistuu kansaamme. Tämä on täysin yksiselitteisesti sanottu raamatussa!

10 Perustuslakia (5.Moos.5:1-23)

Luonnollisesti nämä 10 tärkeimpää lakia tulisi olla ihan jo perustuslaissa! Niiden rikkomisesta on Raamatussa aivan yksiselitteisesti säädetty ankarin mahdollinen rangaistus.

  1. "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia."
  2. "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua." (Eli, Jumalan koston tulee kohdata kuolemanrangaistuksena myös tämän lain rikkojan lapsia, lapsenlapsia, sekä lapsenlapsenlapsia. Ehkä tämä kuulostaa julmalta, mutta tämä lukee Raamatussa, ja asia on päivänselvä.)
  3. "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään."
  4. "Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi." (kuolemanrangaistus: 4.Moos.15:35-36)
  5. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa." (kuolemanrangaistus; 3.Moos.20:9; "Jos joku herjaa isäänsä tai äitiään, hänet on surmattava. Hän on itse ansainnut kuolemansa, koska on herjannut vanhempiaan.")
  6. "Älä tapa." (kuolemanrangaistus, aivan selkeästi; 3.Moos.24:17; "Jos joku surmaa ihmisen, hänet on surmattava.", 2.Moos.21:12; "Jos joku vahingoittaa toista, niin että tämä kuolee, häntä rangaistakoon kuolemalla.")
  7. "Älä tee aviorikosta."
  8. "Älä varasta."
  9. "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan."
  10. "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen."

Laki Kirkkojen Rakentamisesta (5.Moos.16:21-22,

Kirkkojen rakentamisessakin on omat sääntönsä! Armaasta Suur-Suomestamme tulisi ehdottomasti purkaa kaikki kirkot, jotka eivät näitä tärkeitä lakeja noudata:

Laki Jumalanpilkasta (3.Moos.24:14-16)

Laki Pahoinpitelystä (3.Moos.24:19-20)

Laki Vaatetuksesta (4.Moos.15:37-41)

Laki Verikostosta (4.Moos.35:16-21)

Toisen surmaaminen on säädettävä lailliseksi tietyssä erityistapauksessa, nimittäin verikoston yhteydessä.

Laki velkojen anteeksiannosta (5.Moos.15:1-3)

Laki Raiskauksesta (5.Moos.22:28-29)

Laki Avunannosta Pahoinpitelyyn (5.Moos.25:11-12)

Laki Kuolemantuomion Antamisesta Ihmisen Surmaamista Koskevissa Tapauksissa (4.Moos.35:30)


(Niilo Paasivirta)