Jalkojenkäyttömaksu

Autonkäyttömaksutarrat ovat nyt syksyllä 1997 taas ajankohtaisia. Mutta miksi on unohdettu, että armaan Suur-Suomemme Valtion taloudelle mitä turmiollisinta on se tosiseikka, että kaikki suomalaiset eivät edes aja autolla! Olisikin mitä pikimmin ryhdyttävä ankariin toimenpiteisiin tämän asian korjaamiseksi.

Niinpä ehdotankin, että ottaisimme käyttöön pakollisen jalkojenkäyttömaksun. Kaikki suomalaiset, jotka aikovat kävellä yli 15 metriä koti- tahi työpaikkansa ovelta, olkoot velvollisia maksun suorittamaan. Yksityiset piha-alueet ynnä erikoisluvan saaneet ulkoilu- ja liikunta-alueet olkoot toki vapaata kävelyaluetta.

Maksun suuruus olisi näin aluksi kohtuulliset 500 markkaa per henkilö iästä riippumatta. Ulkomaalaiset, ja kansalaisista 3-vuotiaat tai sitä nuoremmat olisivat vapaat maksusta, samoin sotaveteraanit, ynnä täysi-ikäiset mutta holhouksenalaiset kansalaiset sekä syyntakeettomaksi julistetut. Maksun suorituksesta kansalainen saisi rintamerkin, jota kävellessä olisi sakon ja korotetun jalkojenkäyttömaksun uhalla alati pidettävä.

Näin saisimme Valtiolle varmasti tuloja: mikäli ei kansalainen maksaisi jalkojenkäyttömaksua, olisi hän pakotettu yksityisautoiluun, josta rahaa saamme vielä paljon enemmän, tahi jatkuvaan taksilla ajeluun, joka sekin toisi erinomaisen runsaasti verotuloja.

Kansalaiset: ei huolta, sillä on kuin onkin olemassa myös käyttömaksu, jota ei armaassa Suur-Suomessamme tarvitse ikinä periä. Se on aivojenkäyttömaksu.


(Niilo Paasivirta)