Opinions: Huumeiden ja päihteiden vaarallisuus!

Eli Huumehemmot Kuriin, osa 8!

25.3.1999

Alkusanat

Internetissä jaetaan nykyään holtittomasti täysin väärää huumetietoa. Siksi totuutta on tuotava myös esille niin paljon kuin mahdollista. Ainoastaan siten voimme auttaa oikeaa tietoa kaipaavia sellaista myöskin löytämään. Lakiimme olisi mitä pikimmin saatava lisäys, jolla väärien huumemielipiteiden esittäminen tulisi ankarasti rangaistavaksi rikokseksi (vrt. jumalanpilkka).

Yhteenveto

Olen tutkinut eräiden huumeiden ja päihteiden vaarallisuutta, ja koonnut yhteenvedon tutkimuksieni tuloksesta tähän taulukkoon. Vaarallisin mahdollinen huume tai päihde saa arvon 100, ja täysin vaaraton arvon 0. Tutkimustiedot olen hankkinut lukemalla lääketieteellisiä kirjoja ja sfnetin uutisryhmiä. Olen myös lukenut Irti Huumeista RY:n huumetietosivut huolellisesti.	Opiaatit			55
	Banadiini			50
	Kannabis			48
	LSD				45
	Amfetamiini			45
	Kokaiini			45
	Liuottimet (imppaus)		41
	Uni- ja rauhoittavat lääkkeet	35
	Tupakka				 9
	Alkoholi			 7

Johtopäätökset

Voimme selkeästi huomata, että päihteet ovat oikeastaan vaarattomia verrattuna huumeisiin. Päihteitä ei tavallaan saisi edes verrata huumesiin tällä tavalla, mutta huumehemmoille on näytettävä asiat rautakangesta vääntäen tahi muuten he saavat lisää aineistoa propagandaansa.

Yhteiskunnassamme voimme kuitenkin erityisen havannollisesti nyt nähdä, mitä pelkästään päihteet aiheuttavat. Ajatelkaa, mitä sitten tapahtuisi, jos huumeitakin alettaisiin laillistaa! Nykyiset päihteistä aiheutuvat ongelmat olisivat pientä siihen kauhistukseen verrattuna!

Kannabiksen tavaton vaarallisuus piilee sen salakavaluudessa. Sitä pidetään muka "mietona huumeena"! Taulukosta voimme kuitenkin nähdä, että erinlaiset salakavalat vaikutukset tekevät siitä erittäin vaarallisen huumeen. Kannabiksen laillistamisesta ei missään nimessä saisi Suomessa edes puhua, päinvastoin, nyt pitäisi ryhtyä erittäin kiireellisesti nopeisiin toimenpiteisiin tämän äärimmäisen vaarallisen, salakavalan huumeen leviämisen estämiseksi!

Toistaiseksi tutkimuksestani puuttuvat esimerkiksi psykedeelejä sisältävät sienet. Ne voidaan laskea samaan ryhmään kuin LSD.

MDMAn/Extacyn sekä ns. Gamman tutkimukset ovat vielä kesken, mutta niiden vaarallisuus on amfetamiinin ja LSD:n luokkaa.

Perustelut

Olen kerännyt huumeiden ja päihteiden erinlaiset haittavaikutukset, ja antanut niille pisteitä 1-10 niiden vakavuudesta riippuen. Nämä luvut kun laskemme yhteen, saamme selkeän tieteellisen vertailuluvun huumeen tai päihteen haitallisuudesta.


Opiaattien haittavaikutukset:
 HIV				10
 fyysinen riippuvuus		10
 infektiot			 5
 psyykkinen riippuvuus		10
 vieroitusoireet		10
 yliannoksen vaara		10

Banadiinin haittavaikutukset:
 yliannoksen vaara		10 (erittäin helppo saatavuus)
 myrkytys			 8 (valmistuksessa tarvitaan kemikaaleja)
 psyykkinen riippuvuus      8
 vieroitusoireet         8
 paniikkitilat          8
 psykoosi            8

Kannabiksen haittavaikutukset:
 kertyy elimistöön		 5
 limakalvovauriot		 5
 muistihäiriöt			 5
 paniikkitilat			 5
 passivoituminen		 5
 psykoosi			 8
 psyykkinen riippuvuus		 8
 syrjäytyminen			 8

Amfetamiinin haittavaikutukset:
 ylienergisyys, levottomuus	 6
 aistiharhat			 5
 yliannoksen vaara		 5
 verenpaineen kohoaminen	 3
 mielenhäiriö			 8
 psyykkinen riippuvuus		 9
 fyysinen riippuvuus		 9

Kokaiinin haittavaikutukset:
 fyysinen rappeutuminen		 8
 fyysinen riippuvuus		10
 mielenhäiriö			 9
 psyykkinen riippuvuus		10
 yliannoksen vaara		 8

Liuottimien haittavaikutukset:
 limakalvovauriot		 2
 aivo- ja muut elimien vauriot	 8
 paniikkitilat			 2
 muistihäiriöt			 3
 psyykkinen riippuvuus		 4
 sekavuus			 6
 agressiivisuus			 8
 tukehtumis- ja sydänpys.riski	 8

Uni- ja rauhoittavien lääkkeiden haittavaikutukset:
 sekavuus			 5
 väsymys, raukeus		 8
 fyysinen riippuvuus		 8
 myrkytys			 8
 vieroitusoireet		 6

LSD:n haittavaikutukset:
 ahdistus			 3
 paniikkitilat			 4
 kertyy elimistöön		 8
 flashbackit			 8
 mutaatiot sukusoluissa		 5
 itsemurhayritykset		 7
 psykoosi			10

Tupakan haittavaikutukset:
 riippuvuus			 4
 keuhko-oireet			 5

Alkoholin haittavaikutukset:
 tapakäyttö			 2
 aivovauriot			 2
 myrkytysoireet			 3


(Niilo Paasivirta)