Huumeiden vastaisessa sodassa on hyökättävä!

8.5.2000

Mikä maamme päättäjiä oikein vaivaa, kun kauhistuttavaa vauhtia leviävän huumeongelman torjumiseksi ei tehdä yhtään mitään! Alkaa jo hieman epäilyttää, että onkohan päättäjiemme joukossa huumeiden suosijoita? Ehkäpä kansanedustajat voitaisiin AIDS- ja huumetestata. Mehän toki elämme sentään sivistysvaltiossa ja demokratiassa, eli on tähdennettävä, että kansanedustajien AIDS- ja huumetestit ovat VAPAAEHTOISIA! Tietysti, mikäli edustaja kieltäytyy vapaaehtoisesta testistä, josta ei ole mitään suurta vaivaa tahi käytännön haittaa, voidaan ko. edustajan käytöksestä vetää tietyt johtopäätökset.

Nythän peruskouluissamme on jo aloitettu vapaaehtoiset huumetestit, samoin työpaikoilla ja työhönotossa, niin näkisin suotavana, että tämä trendi laajenisi myös muille yhteiskuntamme alueille, ei toki pelkästään eduskuntaan. Esimerkiksi opettajat ja puolustusvoimiemme kantahenkilökunta olisi testattava säännöllisesti, samoin viranomaiset ja virkailijat. Näin antaisimme selkeän signaalin huumepiireille: huumeiden vastaisessa sodassa ei enää tyydytä puolustusasemiin, vaan nyt on aloitettu hyökkäys!

Etenkin tullivirkailijoiden vapaaehtoiset huumetestit olisivat tärkeitä, sillä he ovat kriittinen linkki täydellisen huumepuhtauden saavuttamisessa, ja täten heidän puhtautensa on varsin tärkeää. Yksikin narkomaanirikollinen tullivirkailijana saa nopeasti aikaan mittaamatonta vahinkoa. Mietoja huumeita ei ole, vaan kaikki huumeet ovat vaarallisia; lapsillemme olisi tähdennettävä, että yksi kannabissavukkeenkin imaisu saattaa johtaa siihen, että lapsi makaa viikon kuluttua ojassa heroiinin yliannostuksen uhrina.

Selvästi voimme nähdä tulevaisuuden: ennen seuraavia eduskuntavaaleja vastuuntuntoiset ehdokkaat käyvät vapaaehtoisesti AIDS-, huume- ja dopingtesteissä ja julkaisevat oikeaksi todistetut tulokset! Vaikkei tämä luonnollisestikaan korvaa jatkuvia vapaaehtoisia testejä, on se jo merkittävä seikka, jolla erotamme hyvät ehdokkaat.

Äänestäjien on tehtävä omat johtopäätöksensä niistä ehdokkaista, jotka eivät suostu vapaaehtoisiin testeihin. Äänestämällä vaikutamme ehkä kaikkein ratkaisevimmin maamme huumeongelmaan. Lisäksi olisi mitä pikimmin tarkistettava pakolaispolitiikkaamme. Onko maassamme muka niin hirvittävä työvoimapula, että ulkomailta pitää tuoda työvoimaa? Luulin, että maassamme oli päinvastoin runsaasti työttömiä!


(Niilo Paasivirta)