Jyväskylän Yliopiston atk-keskus on Yksityistettävä!

Tietoverkkomme tilanne on pöyristyttävä. Nuorten opiskelijoidemme viattomia lapsenmieliä saastuttavat kaikenlaisten radikaalien ja ääriryhmien levittämä disinformaatio. Internetin törkeän pornon parissa opiskelijoidemme siveellinen ryhti on vaarassa luhistua kokonaan!

Nykyään mitä viattominkin, pahaa-aavistamattoman opiskelijan lähettämä uutinen tahi sähköposti saattaa päätyä vaikka ääriryhmien ylläpitämille uutissivuille muiden naureskeltavaksi, jossa sitä väännellään ja käännellään vaikka miten, ja sanoma vääristellään. Samaan aikaan tältä onnettomalta on käyttö-oikeus riistetty pois ilman minkäänlaista syytä tahi selitystä. Opiskelija-raukkojen atk-asiat on aina hoidettu diktatorisella mielivallalla.

Siksi atk-keskuksessa olisikin mitä pikaisimmin ryhdyttävä laajoihin uudistuksiin. Nämä hyvät neuvot, vaikka ovatkin suunnatut Jyväskylän Yliopiston atk-keskukselle, pätevät toki kaikille Internet- palveluntarjoajille!

Ensimmäinen tärkeä toimenpide olisi toki atk-keskuksen yksityistäminen. Kun atk-keskus ei enää olisi määrärahojen varassa, se saisi itsenäisen päätösvallan tietoverkko-asioissa. Päätöksiin saataisiin huomattavasti enemmän painoarvoa.

Atk-keskus myisi palvelut yliopistolle yksinoikeudella. Asiakkaita saataisiin edelleen myös yksityisistä kansalaisista ja yrityksistä, joiden luottamus itsenäiseen, vahvasti hallittuun palveluntarjoajaan paranisi. Hyvällä maulla valitut mainostajat voisivat markkinoida tuotteitaan ynnä palvelujaan yliopiston WWW-sivuilla. Tästä saisimme lisätuloja.

Atk-keskus olisi luonnollisesti osakeyhtiö. Itse tarjoudun heti merkitsemään 5000 mk:n edestä äänioikeudellisia osakkeita. Atk-keskuksen osakkeitahan ei olisi syytä myydä minne sattuu, etenkään kaiken maailman anarkisti-hipeille, vaan ainoastaan henkilöille, jotka tunnetaan kaikin puolin nuhteettomiksi kansalaisiksi.

Kaikki atk-keskuksen ongelmat ratkeaisivat kerralla, kun perustettaisiin osakkaista ja merkittävistä tietoverkko-asiantuntijoista koostuva, esimerkiksi 12-jäseninen Komitea, joka päättäisi atk-keskuksemme hallintoasioista. Komitean jäsenet olisi syytä valita erityisen tarkkaan. Jäsenten tulisi olla mitä puhtaimman siveellisiä ja isänmaallisia, rehellisiä Suomen kansalaisia, joiden usko on vankka. Armeijan käynti laskettaisiin toki eduksi. Olisi syytä myös tutkia Komitean jäsenten aiempi käyttäytyminen Internetissä.

Ensinnäkin kaikki atk-palvelut, mukaanlukien WWW-sivut, olisi syytä käydä tarkkaan läpi. Pääsisimme eroon siveellisesti huonoista ja asiasisällöltään heikoista WWW-sivuista.

Kaikki epäilyttävä sähköposti kulkisi ensin Komitean jäsenten kautta. Tätä varten on helppo suunnitella suodatin, joka tarkistaa automaattisesti kaiken sähköpostin, tutkien sisältääkö posti tiettyjä avainsanoja. Binaarikoodin lähetys sähköpostina olisi luonnollisesti kokonaan estetty.

Samalla tavalla käytäisiin yliopiston tarjoamia WWW-sivuja säännöllisesti läpi. Jyväskylän Yliopiston turmeltunut maine nousisi taas uusiin sfääreihin!

Kullakin Komitean jäsenellä olisi vastuualueenaan tietynlaiset alueet. Itse voisin hoitaa vaikkapa sähköpostit, joissa esiintyisi Jumalan pilkkaa tahi epäsiveettömyyksiä. Joku toinen voisi hoitaa esimerkiksi sähköpostin, joka sisältää kielivähemmistöjä loukkaavaa aineistoa jne.

Epäilyttävän sähköpostin lähettämisestä tai vastaanottamisesta olisi seurauksena välittömästi huomautus tahi rangaistus. Ensimmäisestä rikkeestä henkilö otettaisiin Komitean kuulusteluun ja puhutteluun. Toisesta rikkeestä seurauksena olisi käyttöoikeuksien menetys määräajaksi.

Suorastaan laittoman aineiston, kuten pommiohjeiden, Jumalan pilkan, väärän huumevalistuksen tahi vaikkapa väkivaltapornon levittämisestä seuraisi välittömästi rikosilmoitus. Näin JY tulisi nopeasti tunnetuksi maailman puhtaimpana palveluntarjoajana!

Tietokoneiden ja -verkon käyttö olisi järjestetty kunnolla. Tietokoneet olisivat lukkojen takana. Jokaisessa tilassa, jossa tietokoneita käytetään, olisi kaiken aikaa paikalla atk-keskuksen valvoja, joka tarkkailisi, ettei koneilla katsella epäsiveettömiä kuvia tahi esimerkiksi pelata pelejä. Jokaisella mikrotietokoneella olisi lista, johon käyttäjä kirjottaisi nimensä, henkilötunnuksensa, kellonajat jona konetta käytti, sekä käyttötarkoituksen. Rekisteröinti tapahtuisi valvojan tarkkailun alaisena. Joka iltapäivä koneiden hakemistot sitten käytäisiin läpi. Mikäli koneesta löytyisi epäsiveetöntä tahi muuta kiellettyä materiaalia, voitaisiin välittömästi rekisterin ja tiedostojen kellonajan perusteella saada syyllinen kiinni!

Koska kaikkiin päätöksiin tarvittaisiin Komitean äänienemmistö, pääsisimme kerta kaikkiaan eroon nykyisestä anarkisti-sivari-radikaalien mielivallasta. Kun kaikki uutiset ja sähköposti tarkistettaisiin ennalta, JY:n siveys, puhtaus, rehtiys ja syvä uskonnollisuus tulisi tunnetuksi kaikkialla maailmassa mitä kirkkaimpana esimerkkinä!


(Niilo Paasivirta)