Aluekuntajärjestelmä on erinomainen ratkaisu!

29.8.2005

Nyt vihdoin poliitikot ovat alkaneet ottaa Oikeat Mielipiteet vakavasti, tai ainakin oikeisto, sillä Kokoomus on ehdottanut byrokratian vähentämiseksi maassamme perustettavaksi 20 kappaletta ns. aluekuntia. Erinomainen ajatus.

Keski-Suomen aluekunnanjohtajan virka voisi hyvinkin sopia jollekulle yhteiskuntamme asioita pitkään ja tarkasti seuraavalle miehelle, joka on myöskin kirjoittanut paljon yhteiskunnallisista asioita ja jonka neuvoja maamme kärkipoliitikotkin usein seuraavat. Ilman muuta myöskin aluekunnanvaltuustoihin ja -hallituksiin olisi valittava ainoastaan perinpohjaisesti niin valtakunnallisia kuin paikallisiakn asioita sekä politiikkaa seuraavia miehiä.

Kun aluekunnat toimivat läänien ja kuntien välissä, tämä vähentää huomattavasti julkisen sektorin työtaakkaa ja tehostaa hallintoa! Sillä nyt tärkeimmät päätökset voidaan hoitaa aluekunnissa ja paikalliset päätökset kunnissa, ja laajemmat linjaukset voidaan toteuttaa lääninhallinnossa.

Tällaista järjestelmää on jo pitkään odotettukin. Koska järjestelmän työnjakokin on täysin selkeä, se keventää julkista sektoria erinomaisella tavalla. Myöskin aluekunnallisverotus olisi otettava toisessa vaiheessa mukaan järjestelmään. Verovarojen budjetointikin helpottuisi suunnattomasti.

Kansalaisten olisi tulevissa ensimmäissä aluekunnallisvaaleissa syytä tarkasti muistaa, kenen ansiota uusi järjestelmä on, ja äänestää siltä pohjalta. Nyt kannattaa pistää nimet muistiin!


(Mr. Niilo Paasivirta)