Opinions: Zangelding - nuorisomme uusi uhka!

(Also available in english.)

13.4.1999

Viime aikoina olemme Internetissä voineet seurata uuden, erittäin huolestuttavan saastan jatkuvaa leviämistä. Zangelding, tuo turmiollinen materiaali, joka on salaisten tietolähteideni mukaan lähtenyt liikkeelle kansainvälisen saatananpalvonta-huumejengin toimesta, turmelee nuorisomme!

Nyt olisi Suomen Hallituksen aika tarttua erittäin ripeästi Zangelding-materiaalin holtittomaan levitykseen. Olisi erittäin kiireellisessä järjestyksessä säädettävä laki, jolla ehdottomasti kielletään Zangelding sen kaikissa muodoissa, äärimmäisen rangaistuksen uhalla!

Lisää tietoa tästä kauhistuttavasta ilmiöstä:

Opinions: Zangelding - a new threat to our young!

13-Apr-1999

Recently, we have seen a new rise of a very concerning filthy material, spreading uncontrollably through Internet. Zangelding, the demoralizing material, is spread by a conspiracy of an international satan worshipping drug mafia, according to my secret sources of information. It will corrupt our young!

Now it is the time for the Finnish Council of State to take this matter in its hands as soon as possible. Spreading Zangelding material should be criminalized without exceptions. Zangelding must be illegal in all of its forms, on a threat of utmost punishment!

Here is more information about this horrid phenomenon:


(Niilo Paasivirta)