Linuxin Eliminaatio!

16.3.1999

Moderni optimi on Linuxin kompletti eliminaatio. Tämän fundamentaalisen, generaalisesti komparaabelin prinsiipin legitiimi justifikaatio on kapitalismin ja meritokratian indisputaabeli hegemonia.

Klarifioiden voisi eksplisoida että enormi meritokratia on modernin kommersialismin produktio, mutta nesessiivinen prominentin oksidentin prospektiiville.

Hereettiset, rabulistiset Linux-proselyytit ovat pregnantisti meritokratian eksternejä bigotteja. Professionaalien opinio on neutraali ja objektiivinen, mutta inkompetentit pseudologiset Linux-maanikot proponoivat monotonista propagandaansa malediktisesti, minutiöösisen hyperkriittisesti ja apparentin ideologisesti humanisoiden, neglikoiden meritokratian indisputaabelin hegenomian, johon he antisipoituvat malisiöösisesti. Koeksistessi saati parlamentaatio naiivin, pueriilin mysofiilin suhteen on illuusio.

Fundamentaali totuus on että Linux on arkaistisen, obsoleetin unixin bastardi ja labiili malformaatio. On tragedia ettei se regressoitunut lokaaliseksi manifestaatioksi. Linux-miseraabelien ja -megairojen obligaattinen misologia on antisipoitu. Realiteetti on ordinaarisen populaation irritabiliteetti tai eventuaalinen passiivinen asedia.

Poleeminen pretekstinen pleonasmi ei supponoi essentiaalista - persistensseistä pedanteista paskilleista ja logomaanisesta propagadasta tullee paranoimiaa - poco a poco. Onko mekanisoituneen jesuitistisen fantasterian motiiveissa realistista konseptia, koska prediktio on proletaaristuminen.

Linux-informatiikkakin on profaania - onko kyseessä potentiaalinen oligogyria tai kraniaalinen kaviteetti? Heiltä puutuu maturiteettia ja metanoia.

Kontrasti noobeleihin, eli mondeeneihin Microsoftin systeemeihin; patologisesti myooppinenkin observoi platonisen markantin perfektion! Vain IBM:n neoteerinen Linux-mesallianssi on maligni paradoksi.


(Niilo Paasivirta)