Opinions: Kannanottosuorite vuoden 1998 tilanteen puitteisiin pitkässä juoksussa

31.12.1998

Tässä yhteenvetoni mielipiteestäni vuoden 1998 tilanteen suhteen: Tänä päivänä yksilöpainotteinen tulosvastuullinen, luova ja toimiva ihminen pyrkii näissä puitteissa etsimään tämän päivän ahdistuneen kansalaisen kipeitä nykytuntoja, unohtamatta, että yksilöpainotteinen tämän päivän luova ja toimiva ihminen pyrkii sen suhteen kokemaan tota jälkiteollisen yhteiskunnan tieto-taidon erityistarvetta, painottaen, että merkitykset sisäistänyt panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii pitkässä juoksussa kokemaan tämän päivän nykyihmisen kipeitä nykytuntoja, mutta merkitykset sisäistänyt tulosvastuullinen, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii tänä päivänä tiedostamaan tämän asian merkeissä nykyihmisen postmodernia angstia, mutta yksilöpainotteinen panostava, urakeskeinen yksilö pyrkii sen suhteen kokemaan tämän asian merkeissä nykyihmisen tieto-taidon erityistarvetta, painottaen, että trendihakuinen tulosvastuullinen, urakeskeinen yksilö pyrkii sen suhteen kokemaan tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen postmodernia angstia, painottaen, että trendihakuinen tulosvastuullinen, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii sen suhteen etsimään tota ahdistuneen kansalaisen postmodernia angstia, unohtamatta, että laaja-alainen tulosvastuullinen, urakeskeinen yksilö pyrkii pitkässä juoksussa tiedostamaan tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen hevon-vitun kääpiöitä, mutta laaja-alainen tulosvastuullinen, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii tänä päivänä tiedostamaan niinku jälkiteollisen yhteiskunnan postmodernia angstia, painottaen, että trendihakuinen panostava, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii näissä puitteissa kokemaan niinku ahdistuneen kansalaisen tieto-taidon erityistarvetta, painottaen, että laaja-alainen tämän päivän panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii tänä päivänä kokemaan niinku jälkiteollisen yhteiskunnan postmodernia angstia; toisaalta yksilöpainotteinen panostava, luova ja toimiva ihminen pyrkii tänä päivänä etsimään tämän päivän ahdistuneen kansalaisen hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että trendihakuinen tämän päivän panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii sen suhteen luotaamaan tämän päivän jälkiteollisen yhteiskunnan hevon-vitun kääpiöitä; toisaalta trendihakuinen panostava, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii sen suhteen tiedostamaan tämän asian merkeissä jälkiteollisen yhteiskunnan hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että trendihakuinen panostava, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii tänä päivänä kokemaan tämän päivän jälkiteollisen yhteiskunnan tieto-taidon erityistarvetta, painottaen, että laaja-alainen tämän päivän panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan tota uhkaavan eko-katastrofin hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että yksilöpainotteinen panostava, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan tämän päivän nykyihmisen hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että merkitykset sisäistänyt panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii näissä puitteissa luotaamaan tämän päivän jälkiteollisen yhteiskunnan tieto-taidon erityistarvetta, unohtamatta, että laaja-alainen pyrkivä, luova ja toimiva ihminen pyrkii tänä päivänä luotaamaan tämän päivän ahdistuneen kansalaisen tieto-taidon erityistarvetta; toisaalta laaja-alainen panostava, urakeskeinen yksilö pyrkii pitkässä juoksussa kokemaan tämän asian merkeissä uhkaavan eko-katastrofin hevon-vitun kääpiöitä, unohtamatta, että yksilöpainotteinen tulosvastuullinen, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii sen suhteen etsimään tota uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja, mutta yksilöpainotteinen panostava, urakeskeinen yksilö pyrkii näissä puitteissa tiedostamaan tämän päivän uhkaavan eko-katastrofin hevon-vitun kääpiöitä, mutta yksilöpainotteinen pyrkivä, urakeskeinen yksilö pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen tieto-taidon erityistarvetta, mutta laaja-alainen panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii sen suhteen etsimään tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen postmodernia angstia; toisaalta merkitykset sisäistänyt panostava, urakeskeinen yksilö pyrkii näissä puitteissa etsimään tota uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja, painottaen, että trendihakuinen tämän päivän panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii tänä päivänä luotaamaan niinku jälkiteollisen yhteiskunnan tieto-taidon erityistarvetta; toisaalta yksilöpainotteinen tämän päivän yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii pitkässä juoksussa kokemaan niinku nykyihmisen tieto-taidon erityistarvetta, painottaen, että trendihakuinen tulosvastuullinen, urakeskeinen yksilö pyrkii pitkässä juoksussa kokemaan tota uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja; toisaalta merkitykset sisäistänyt tämän päivän panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan tämän asian merkeissä nykyihmisen kipeitä nykytuntoja, unohtamatta, että laaja-alainen panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii sen suhteen etsimään tämän päivän uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja; toisaalta laaja-alainen panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii tänä päivänä luotaamaan tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen postmodernia angstia, mutta laaja-alainen panostava, urakeskeinen yksilö pyrkii sen suhteen luotaamaan niinku jälkiteollisen yhteiskunnan postmodernia angstia; toisaalta trendihakuinen pyrkivä, urakeskeinen yksilö pyrkii näissä puitteissa luotaamaan tota jälkiteollisen yhteiskunnan kipeitä nykytuntoja, unohtamatta, että merkitykset sisäistänyt tulosvastuullinen, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii sen suhteen kokemaan tota ahdistuneen kansalaisen tieto-taidon erityistarvetta, mutta laaja-alainen tämän päivän panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii näissä puitteissa kokemaan tota uhkaavan eko-katastrofin tieto-taidon erityistarvetta, painottaen, että laaja-alainen pyrkivä, urakeskeinen yksilö pyrkii näissä puitteissa etsimään tämän päivän uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja; toisaalta trendihakuinen pyrkivä, urakeskeinen yksilö pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan niinku uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja, unohtamatta, että trendihakuinen tulosvastuullinen, luova ja toimiva ihminen pyrkii sen suhteen luotaamaan niinku jälkiteollisen yhteiskunnan hevon-vitun kääpiöitä, unohtamatta, että laaja-alainen tulosvastuullinen, luova ja toimiva ihminen pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen hevon-vitun kääpiöitä, mutta trendihakuinen tulosvastuullinen, luova ja toimiva ihminen pyrkii tänä päivänä etsimään tämän asian merkeissä ahdistuneen kansalaisen kipeitä nykytuntoja, painottaen, että yksilöpainotteinen tämän päivän yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii sen suhteen tiedostamaan tämän asian merkeissä nykyihmisen hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että laaja-alainen panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii tänä päivänä etsimään tämän asian merkeissä nykyihmisen hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että merkitykset sisäistänyt pyrkivä, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii sen suhteen kokemaan tämän asian merkeissä nykyihmisen postmodernia angstia, mutta trendihakuinen panostava, urakeskeinen yksilö pyrkii näissä puitteissa etsimään niinku jälkiteollisen yhteiskunnan tieto-taidon erityistarvetta, mutta trendihakuinen pyrkivä, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii sen suhteen tiedostamaan niinku ahdistuneen kansalaisen hevon-vitun kääpiöitä, painottaen, että yksilöpainotteinen tämän päivän yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii tänä päivänä tiedostamaan niinku uhkaavan eko-katastrofin postmodernia angstia, painottaen, että laaja-alainen tulosvastuullinen, panos-tuotos -hakuinen tyyppi pyrkii näissä puitteissa etsimään tota uhkaavan eko-katastrofin kipeitä nykytuntoja; toisaalta yksilöpainotteinen panostava, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii pitkässä juoksussa kokemaan niinku jälkiteollisen yhteiskunnan kipeitä nykytuntoja, mutta merkitykset sisäistänyt pyrkivä, luova ja toimiva ihminen pyrkii pitkässä juoksussa tiedostamaan niinku nykyihmisen hevon-vitun kääpiöitä, mutta merkitykset sisäistänyt tulosvastuullinen, yksilöllis-ideallinen henkilö pyrkii pitkässä juoksussa luotaamaan tämän asian merkeissä uhkaavan eko-katastrofin postmodernia angstia, mutta trendihakuinen panostava, luova ja toimiva ihminen pyrkii tänä päivänä etsimään tämän asian merkeissä nykyihmisen hevon-vitun kääpiöitä.


(Niilo Paasivirta)