Oikein käyty kansalaiskeskustelu yleisesti hyväksyttyjen mielipiteiden mukaisesti

Nyt, kun uutta hallitusta ollaan juuri muodostamassa, niin haluaisin muistuttaa valtioneuvostoa erityisen tärkeästä seikasta koskien kansalaiskeskustelua. Keskustelun laadussa on viime aikoina ollut kovasti toivomisen varaa johtuen etenkin ns. nimimerkeistä, jotka jatkuvasti keskustelevat netissä väärin. Vääriä mielipiteitä on silti kuitenkin esitetty jopa puolueiden nuorisojärjestöjen taholta.

Olisi aina parempi, että valtiovalta määrittelee jo etukäteen tarkasti asiat, joista saa keskustella sekä sen näkökannan, jota noudattaen keskustelu on käytävä. Muuten syntyy ikäviä tilanteita, kun esimerkiksi islamista keskusteleminen järkiperusteisilla argumenteilla paljastuu laittomaksi vasta tuomioistuimessa. Kun vihapuhe ja väärät mielipiteet on tarkalleen määritelty etukäteen päättäjien taholta, helpotetaan käräjä- ja hovioikeuksiemme hirvittävää ylikuormaa kun kaikki tietäisivät, mistä aiheista keskustelu milläkin tavalla on kiellettyä.

Kun on annettu valmiiksi se oikea näkökanta, joka jokaisella on kustakin aiheesta oltava, on paljon helpompi keskustella kiihkottomasti ja ilman ristiriitoja ja argumentaatiovirheitä, jotka kääntyvät lopulta henkilökohtaisuuksiin ja jopa kunnianloukkauksiin. Jokainen uskaltaa myös silloin sanoa oman mielipiteensä suoraan julkisuuteen, kun sen tiedetään joka tapauksessa noudattavan valtion virallisesti hyväksymää näkemystä.

Nyt kansalaiset joutuvat itse keräämään listat oikein ajattelun mukaisista tosiseikoista mikäli haluavat käydä laillista ja yleisesti hyväksyttyjen mielipiteiden mukaista kansalaiskeskustelua. Itse kootut listat eivät kuitenkaan voi olla täysin luotettavia kun ne perustuvat senhetkiseen vallitsevaan ilmapiiriin ja mediassa eniten esillä oleviin näkemyksiin, viranomaisten selkeän ilmoituksen sijasta.

Peruskoulujärjestelmämme on onneksi ollut melkoiseksi avuksi tässä hitaassa prosessissa, jossa oikeat ajatukset saadaan koko kansan tietoisuuteen. Peruskoulussa oppilaille annetaan ylhäältäpäin määritellyt faktat ja mielipiteet, jotka on omaksuttava rangaistuksen ja käytöksenalennuksen uhalla. Ne on opeteltava ulkoa ja sisäistettävä jotta osaa kokeissa vastata oikein ajattelun mukaisesti. Vääriä mielipiteitä esittävä jää luokalle tai koulu-ura kokonaan katkeaa kun oppilas jää lukion ulkopuolelle ja on siten tuomittu tavalliseksi mitättömäksi duunariksi koko loppuelämänsä ajaksi.

Lopuksi rukoilkaamme, että tuleva uusi hallitus laittaa varsinkin Internetissä vellovan keskustelun kuriin! Ei ole hyvä, että kuka tahansa saa sanoa mitä tahansa netissä. Useimmiten sanojalla on kuitenkin väärät mielipiteet tai hän suorastaan täysin tahallaan valehtelee. Lapsemme ovat alituisessa vaarassa saada netistä väärää tietoa. On aina parempi, että joku luotettava taho aina valitsee ja korjaa kaikki mielipiteet, joita julkisuuteen tulee. Silloin vääriä tai suoranaisesti laittomia mielipiteitä ei pääse lasten viattomien silmien eteen ja kansakin äänestää oikein, kun se saa netistäkin vain oikeaa tietoa.

Leave a Reply


Bad Behavior has blocked 40 access attempts in the last 7 days.