Nuorista pitäisi huolehtia!

Nykyinen nuoriso on tunnetusti erittäin huono. Ei se mitään saa aikaan. Siksi aikuisten on huolehdittava nuorisosta ettei se lähde ISIS:iin tai kouluammuskele!

Terrorismin torjumiseksi Suomeen pitäisi rakentaa katedraali.

Tarkoitan virallista katedraalia, jossa kristittyjen yhteisö voisi harrastaa uskontoa. Sellainen katedraali toimisi koko yhteiskunnan puolesta, ja jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus tutustua siihen.

Tämän idean tavoitteena on herättää keskustelua, mutta myös tuoda esille se, mitä tällaisella katedraalilla voitaisiin saada. Sen toiminta olisi avointa, julkista ja kaikkien tiedossa.

Idea varmasti tyrmätään, koska monet kokevat, että kristityt ja kristinusko eivät kuulu Suomeen.

Toinen esittämäni asia on, että herättäjille ja saarnaajille annettaisiin pedagogista koulutusta. Näin he voisivat saada suomalaisen opettajan pätevyyden ja opettaa lapsia.

Kristinuskon osalta tämä tarkoittaisi Raamattua, kirkkohistoriaa ja Jeesuksen elämää. Se ei tarkoittaisi poliittista uskontoa vaan tunnustuksellista kristinuskoa.

Minusta tällä tavalla voitaisiin luoda tasapainoista yhteisöä, johon jokainen sen jäsen voisi tuntea kuuluvansa.

Leave a Reply


Bad Behavior has blocked 148 access attempts in the last 7 days.